Dobruška je s loutkářstvím pevně spjata. Na konci loňského roku bylo Česko vyznamenáno zápisem východočeského loutkářství do seznamu nehmotného dědictví UNESCO. Je to pocta loutkářům, kteří udržují stále živou tradici loutkového divadla.

Dobruška se může pochlubit dlouhou loutkářskou tradicí a dvěma vynikajícími osobnostmi: řezbářem loutek Jindřichem Adámkem a Vladislavem Balcarem, výtvarníkem a principálem dobrušského souboru Svět loutek. A také tyto osobnosti připomíná výstava v Dobrušce.