„Exlibris je v dnešní době v podstatě malý grafický list na jakékoliv téma, který si sběratel pořizuje pro radost svou nebo svých přátel. Jeho téma si vybírá podle svých zálib nebo nápadů. Jindy ho ponechává na umělci, který jej tvoří," vysvětlil podstatu exlibris sběratel Stanislav Hlinovský.

Ve Starém zákoně najdeme lásku, nenávist, přátelství, zradu, pomluvu, víru, pýchu pokoru, lhostejnost, odhalení, válku, mír a vůbec všechny základní rysy lidského života, jak v dobách dávných tak i dnes. Právě tato témata jsou zobrazena v různých sestavách na výstavě. Jiří Hlinovský předkládá zájemci řadu exlibris, na níž je zachyceno, jak si jednotliví výtvarníci představovali například stvoření světa, Rajskou zahradu, Adama a Evu, Archu Noemovu, Babylonskou věž, Jákoba a Ráchel Zuzanu a starce a řadu jeho dalších postav.

„Moje sbírka obsahuje práce českých i zahraničních výtvarníků. S jejím schraňováním začal už můj otec v roce 1949. Já jsem začal jezdit s rodiči na sjezdy sběratelů a přátel exlibris od roku 1977. Následně jsem sbírku převzal po otci a v roce 2000 i členství ve spolku exlibristů po matce. Od té doby jsem samostatným sběratelem. Nejvíc mě na tom baví, když se mi podaří objevit řadu nových krásných lístků nebo, když jejich při výměně poznám řadu zajímavých a milých lidí," svěřil se Stanislav Hlinovský.

Eva Ženíšková