Prohlédnout si tu můžete na dvacet tematicky laděných obrázků k poskytování první pomoci a předměty zhotovené ze čtvrtek a dalších dostupných materiálů vhodných pro práci dětí související s prací Českého červeného kříže.

Muzeum žije

„Dětské práce se mi líbí, vždy je to něco autentického, nového. Poukazují na to, že muzeum není mrtvá instituce, že stále žije a je o něj zájem i z řad dětí, což je naším cílem. Dětských výstav, jako takových, nemáme tolik. Děláme je jednou až dvakrát ročně. Máme samozřejmě množství našich prezentací. Výzdoba dětského ateliéru je pak většinou tematicky zaměřena k těmto výstavám," řekla muzejní lektorka Marie Havlová.

Aktivity v oblasti výuky a praktického nácviku první pomoci dětí vítá i Oblastní spolek královéhradeckého Českého červeného kříže.

„V případě zájmu rádi spolupracujeme s organizacemi a institucemi, které se na této oblasti podílejí nebo rozvíjejí své aktivity směřující k šíření základních znalostí první pomoci u dětí. Může jednat o školy, kroužky, organizace pracující s dětmi a mládeží, sdružení rodičů nebo domy dětí. Zároveň máme radost z aktivit, které svým žákům nabízejí v oblasti první pomoci základní školy. Je bohužel zjevné, že řada škol v současnosti nevěnuje vzdělávání a výchově dětí v této tematice dostatečnou pozornost, přestože na toto téma školní vzdělávací plány jistě pamatují. Každoročně proto školíme pedagogické pracovníky ve výukových normách Základy první pomoci a Zdravotník zotavovacích akcí. V rámci kurzů získávají znalosti využitelné pro vlastní praxi, ale i pro vzdělávání dětí v oblasti předlékařské první pomoci," řekl ředitel Oblastního spolku královéhradeckého Českého červeného kříže Jaroslav Hekerle.

Eva Ženíšková