„Jde o mou první soubornou výstavu v Pardubicích,“ řekl Zdeněk Daněk, který pochází z Bezděkova na Přeloučsku. „Témata mých děl jsou vesměs pozitivní, i když někdy působí bizarně, a to hlavně v případě, že vyjadřují myšlenky environmentalismu, což je moderní výraz pro známější, ale u nás dnes už skoro sprosté slovo ekologie,“ uvedl autor, jehož převážná většina vystavených děl se točí kolem krajiny. „V galerii budou k vidění tři tematické okruhy. První z nich jsou obrazy abstraktní. Další vznikly během mého hledání magických míst v plenéru. Třetí okruh by se dal pojmenovat desaterem zdravého a udržitelného vývoje. Je zde vyobrazen například oživlý strom či rodina házející automobil do propasti,“ informoval náš Deník Zdeněk Daněk, který do Galerie Mázhaus umístil i své výtvory zařazené v cyklu Amatérský vlastenec.

„Jde o věci, které mě během života napadají a nejsou ani ambiciózní, ani megalomanská, vznikají pouze v dané chvíli pro radost,“ sdělil autor, který se poslední měsíc intenzivně věnuje problematice léčivých obrazů a barev.

„Zajímají mě témata, která jsou na rozhraní umění a kýče. Léčivými obrazy se v poslední době zabývá spousta lidí. Zpočátku jsem jejich účinkům příliš nevěřil, ale jak se mi podařilo získat vědecky ověřenou léčivou barvu blahodárně využívající kysličník titaničitý, okamžitě jsem se pustil do práce,“ pravil Zdeněk Daněk.

„Momentálně mám k dispozici pouze bílou léčivou barvu, takže jsou možnosti tvorby trochu omezené, ale zase je to nový patent českých vědců a já se domnívám, že umění musí jít s dobou,“ dodal autor.

„Pokusil jsem se vytvořit také léčivý obraz bez léčivých barev. Uvidíme, jestli i 300 let starý dub dokáže přes obraz vyzařovat na návštěvníky energií. Věřím, že ano, protože pokud to nedokáže, je to bezcenné dílo,“ uzavřel.