„Pro někoho nejkrásnější roky, pro jiného šero dávnověku. Šedesátá léta patří už dávno ke klasice ve všech oborech lidské činnosti. Svrchovaně to platí pro grafiku, kde se díky vnějším i domácím vlivům úplně proměnila technika a vizualita profese,“ uvedla Martina Vítková z královéhradecké galerie.

Tato kulturní instituce vlastní velmi početný a reprezentativní soubor grafických listů, které pořadatelé rozdělili do čtyř kapitol. Nyní navazují na výstavu Vladimíra Boudníka tam, kde byl jeho otisk nejpatrnější - mezi strukturou a výrazem.

Příště se budou zabývat jemnou linkou, figurálními motivy, popartem a lettrismem. V dalších sezonách dojde také na strukturu geometrickou a na to, jak se šedesátá léta projevila v díle hlavního nediferencovaného proudu a starých mistrů.

Galerie moderního umění v Hradci Králové je otevřena denně mimo pondělí od 9 do 12 a od 13 do 18 hodin. (zr)