Vladimír Kiseljov tvoří jak své obrazy a nástěnné malby, tak divadelní představení (inscenace celého Wagnerova Parsifala v jeho režii a scénografii v Redutě ND Brno) v úzkém sepětí s klasickou hudbou.

Letos mimo jiné vystavoval v Galerii kritiků v Praze a v prosinci 2009 bude vystavovat na mezinárodním výtvarném Biennale ve Florencii.
Výstava „Wagner a dračí energie“ v Trutnově se dotýká i tématu geomancie, tedy zemské energie a jejího zachycení v hudbě a obraze.

Nová Galerie města Trutnova vznikla 1. ledna 1997. Svou činnost soustřeďuje na vytváření sbírek českého výtvarného umění, které vznikalo nebo se jiným způsobem vztahuje k regionu Trutnovska a Podkrkonoší. Galerie se zabývá také zpracováním historie výtvarné tvorby v tomto regionu a pořádáním výstav.

V roce 2005 vznikla myšlenka zřídit nový výstavní prostor v budově Městského úřadu v Trutnově. Galerie tak získala nové atraktivní místo pro realizaci menších projektů, jimiž jsou zpravidla výstavy fotografií, které se obměňují po dvou až třech měsících. Výstava více než dvou desítek obrazů Vladimíra Kiseljova je otevřena pouze v pracovní dny. (zr)

Pozvánka na výstavu brazů Vladimíra Kiseljova.