Ve čtvrtekv Muzeu východních Čech začala Národní výstava poštovních známek. Vůbec první filatelistická výstava v Československu se konala právě ve městě na soutoku Labe s Orlicí v roce 1922. Na té letošní se představí 106 exponátů od 89 sběratelů, pro něž je výstava kvalifikací na světovou výstavu, která bude příští rok v Praze. „I ve filatelii máme svou kvalifikaci jako ve fotbale,“ říká s úsměvem tajemník výstavy Karel Holoubek. Je mu dvaaosmdesát let, ale nikdo by mu ten úctyhodný věk nehádal. Je stále čilý jako rybička a plný energie.

Známky jsou jeho velkou „vroubkovanou láskou“, které se věnuje už 70 let. „To sedmdesáté jubileum bude až příští rok,“ upřesňuje. Svěřuje se, že ke známkám ho přivedla jeho teta. „Tenkrát v roce 1938 měla kontakty na Českou poštu a vozila mi z Prahy různé známky a poštovní pamětní listy. Tehdy právě vycházely pamětní známky a listy o českých legiích, jejichž autorem byl hradecký výtvárník Vlček. Takže i naše město má k známkám historický vztah. No a mne tenkrát jako dvanáctiletého kluka tato záliba chytla,“ vypráví. Holoubek se zaměřoval na české známky z roku 1945. „Právě toto období mne zaujalo, a to nejen první československé známky, ale i přetisky."

To naši poštmistři nechtěli už používat německé protektorátní známky a přetiskovaly je razítkem „Československá pošta, Československo nebo Sláva Rudé armádě,“ vypráví. Zmiňovanému období se dál se zaujetím věnuje, protože prý takových známek a přetisků je málo. „Filatelie je pořád mojí velkou láskou a jsem rád, že nyní máme v Hradci národní výstavu,“ říká s dojetím.