„Lidé si budou moci prohlédnout práce tvořené grafickou technikou zvanou monotyp, které sem vytvořila v období posledních pěti let. V mém podání to bude charakteristická kombinace soutisků tvarově různých matric," řekla autorka.

Milada Harvilková se věnuje tvůrčí práci většinou o prázdninách, kdy má více času. Jak říká, pro svoji tvorbu potřebuje kromě dostatečného prostoru, jako každý výtvarník, určitou atmosféru a inspiraci. Narodila se 30. května 1958 v Rychnově nad Kněžnou, trvale však žije v Hradci Králové. Stěžejní téma grafik Harvilkové tvoří příroda prezentovaná krajinou v nejrozmanitějších podobách. S jejími díly se můžete každoročně setkávat na výtvarných salonech hradecké Unie výtvarných umělců, jejíž je letitou členkou.

Eva Ženíšková