Zemřel po těžké nemoci ve věku 61 let. Vladimír Gottvald na řadu let spojil svůj život také s naším deníkem. Jeho kresby byly nedílnou součástí především sobotní přílohy – každé její vydání tak bylo neopakovatelným uměleckým originálem.

Měl na první pohled poznatelný rukopis. My, kteří jsme ho znali, dobře víme, že v jeho stylu se odrážela dobrá, poctivá a vlídná duše, která sebemenší ilustrační obrázek nepustila z ruky, dokud nebyl dokonalý do poslední tečky. Uzávěrka – neuzávěrka… Vladimír Gottvald měl rád dětský svět – krásně to vystihuje i jeho autoportrét.

Ilustroval desítky především pohádkových knížek, vystřihovánek, uměl skvělou grafiku a pastely. „Pro mne jsou to pilulky proti smutku. A zároveň medituji, kde je hranice mezi malým a velkým uměním. Pro mne je to dobré a potřebné umění, umět začarovat do drobné kresby – ať v Mateřídoušce pro dětského čtenáře, nebo v denním tisku – jiskérku radosti, která rozzáří úsměv na tváři,“ řekla o tvorbě Vladimíra Gottvalda spisovatelka Marie Kubátová. S Vladimírem Gottvaldem se naposledy rozloučíme v pondělí 16. března ve třináct hodin v obřadní síni v Hradci Králové – Kuklenách. (fri)