Akce se koná historicky již podruhé. Pořádána je ve spolupráci s Vysokomýtskou kulturní, o.p.s., která poskytla prostory a technickou pomoc při zajištění akce, dále ve spolupráci s Regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě, které poskytlo odborné průvodce a s Římsko-katolickou farností. Program se uskuteční za finanční podpory Pardubického kraje a vysokomýtské radnice. 

"Vše ostatní jsme řešili s vedením města a pracovníky uvedených organizací a s Divadelním spolkem Šembera, který připravil úvodní kulturní představení. Hudební doprovod a pořadatelskou službu zajišťují členové vysokomýtského Klubu českých turistů.Doufáme, že si každý najde u nás něco zajímavého, ať jsou to vycházky, prohlídka města, areálu Vraclav, muzea nebo velikonoční jarmark. Očekáváme několik stovek účastníků. Materiály máme připraveny pro tisíc lidí. V případě větší účasti máme připraven dotisk Pamětních listů v průběhu  zahájení," řekl za pořadatelský tým Vladimír Šalda. 

Jak je to s dopravou do místa dění? 

Větší kluby českých turistů z Pardubického kraje mají zajištěnu vlastní dopravu autobusy. Organizátoři očekávají příjezd přibližně deseti až dvanácti autobusů, pro které je připraveno parkování. Příjezd ostatních účastníků bude individuální vlakem nebo autobusem veřejné dopravy. Pro vlakové spoje z Chocně do Vysokého Mýta máme zažádáno o posílení ranních souprav před zahájením akce. Pro skupiny pořadatelé doporučují objednat několik dní předem skupinové jízdenky. Jsou levnější a podpoří požadavek na posílení spojů.

(ež)