Zastavte se v místě největšího vojenského střetnutí na území Čech a Moravy v 19. století, které připomíná expozice Muzea války 1866 na Chlumu, doplněná ukázkami výzbroje a výstroje rakouské a pruské armády.

Navštivte areál historického bojiště se stovkami umělecky ztvárněných památníků a pomníků.

Při příležitosti 70. výročí bitvy bylo v centrálním prostoru bojiště na vrcholu vyvýšeniny Chlum z iniciativy člena Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 Josefa Volfa z Máslojed vybudováno tzv. Válečné muzeum. Muzeum bylo slavnostně předáno veřejnosti 3. července 1936 a bylo původně vybaveno sbírkami členů spolku a jeho příznivců. A do roku 2008 byla v muzeu umístěna expozice výzbroje a výstroje armád prusko-rakouské války 1866 převážně ze sbírek Muzea východních Čech v Hradci Králové.

V letech 2008 až 2010 byla realizována přístavba nové budovy muzea, ve které byla od 3. července 2010 umístěna expozice prusko-rakouské války 1866 a bitvy u Hradce Králové 3. července 1866.

V sobotu 31. března 2012 byla otevřena nová expozice Muzea války 1866 na Chlumu.

Více: www.chlum1866.cz.