Literární historici dost často mylně uváděli, že se básník Jan Opolský vyučil malířem pokojů. Není se co divit, těžko mohli pochopit, že se někdo mohl vyučit malířem obrazů, ale v Nové Pace to zase tak zvláštní nebylo. Vedle proslulé sochařské a řezbářské dílny Antonína Suchardy mladšího byly v Nové Pace ještě dvě malířské dílny. Akademický malíř Václav Kretschmer (1849 – 1921) měl dílnu v ulici Komenského v Nové Pace (později zde bylo pekařství Militkých, dnes dům již nestojí). V dílně se vyučila řada později zdatných, ale i slavných malířů.

 Jejich obrazy jsou v mnoha kostelech a rodinách po celých Čechách. Na zakázku tvořili i ikony, které byly prodávány do Haliče a na Ukrajinu.

 Je třeba říci, že učňové prošli od kresby vším. Až později se ukázalo, na co je kdo šikovný. Jeden uměl ruce, další drapérie, jiný obličeje…. Život v malířské dílně nejlépe vyjadřuje záznam písně od Emanuela Jankovce z roku 1942: „Jako já malířem být,ve dne, v noci, v zimě, v létě mazat plátno, barvy třít. Mně již tatík v malování v mládí mnohou lekci dal, jako kluka bez váhání klackem záda maloval. Je to smůla žíti přec, lepší se má krejčí, švec. Naše strava: vody džbánek, bandory a dalamánek.“

V malířské Kretschmerově dílně se mimo jiné zručné malíře vyučil nejen básník Jan Opolský, ale i Karel Havlata, Bohuslav Číla (autor kopie kalendária Josefa Mánesa na Staroměstském orloji), Josef Picek.

V dílně akademických malířů Ant. Mühla (1856 – 1905) a jeho syna Josefa Mühla (1877 – 1938), která byla v Nové Pace v dnešní ulici Mikulášské, se vyučili mimo jiné Jan Mádle a Otakar Číla.

Jan Opolský napsal o svém působení v malířské dílně Václava Kretschmera i báseň. Abych se ještě vrátil k samotnému svatebnímu dvojportrétu.

Jan Opolský maloval obraz asi podle svatební fotografie. Byl zajímavým a velkým básníkem, ale fyzicky byl prý subtilní a menší postavy. Jeho žena byla rozhodně vyšší, ale náš básník – malíř si s touto skutečností, jak vidíte, uměl mistrně poradit.

Miloslav Bařina