Výstava připomíná význam šlechticů ve společenském životě naší minulosti a jejich roli v diplomatických službách. Jedná se o dramatické působení hraběte Viléma Kinského ve službách Albrechta z Valdštejna. Za své přesvědčení položil spolu s Valdštejnem a dalšími život roku 1634.