V Neratově v Orlických horách připravují každé léto lidé s mentálním postižením spolu se studenty a absolventy DAMU originální divadelní představení. Po překvapivě vtipných i dojemných kusech Romeo a Julie a Vinnetou, které Divadlo Drak uvedlo v minulých letech, můžete v neděli 16. října od 18 hodin vidět Stolkování a koncert kapely Mentallica, které měly premiéru v srpnu 2016 v rámci festivalu Menteatrál.

„Stolkování jsou tři drobné inscenace, tři příběhy, které vypráví Neratovští, každý u svého stolku pro cca 10 - 20 diváků. Ti se rozdělí do tří skupin a postupně se vystřídají u jednotlivých stolků a zažijí představení v intimní atmosféře. Po představeních se zase všichni sejdeme ve Studiu Divadla Drak, kde bude následovat koncert nově vzniklé neratovské kapely Mentallica," zve divadelní lektorka Anna Hrnečková.

Inscenace vznikly v rámci čtrnáctidenního soustředění v červenci 2016 formou kolektivní autorské tvorby. „Nehrajeme si na to, že máme všichni stejné schopnosti, dovednosti a zkušenosti, naopak se snažíme hledat cesty k tomu, jak využít potenciálu, originality a osobnosti každého z nás, bez ohledu na postižení. Naším východiskem je téma jinakosti a naše konfrontace s ní a život lidí s postižením v dnešním světě," přibližuje tvůrčí proces produkční Menteatrálu Lucie Špačková.

Barbora Kalinová