Za dobu své existence zničila tisíce lidských životů. Nejen disidentů, kněží, statkářů, západních vojáků a dalších, kdo nesouhlasili, ale i členům jednotlivých mocenských frakcí uvnitř komunistické partaje. Ke známým akcím pod taktovkou StB patří Akce „K“ neboli nezákonná a násilná likvidace klášterů a mužských katolických řeholních řádů v komunistickém Československu v dubnu 1950.

Padlo 219 řeholních domů a v internaci skončilo 2376 řeholníků. Stát zabavil movitý i nemovitý majetek řeholí, a napáchal tím nezměrné škody na našem kulturním dědictví. Příběhy těch, kdo měli s StB co do činění, mapuje projekt Paměť národa, mezi jehož zakladatele patří Ústav pro studium totalitních režimů, Post Bellum a Český rozhlas.

Kruté osudy

„Na konečné čtverky už na mě čekali estébáci a ti si mě odvezli na Leninku. Tam mi nabízeli spolupráci. Vysvětlovali mi to tak, že když jim řeknu, co moji bratři a tatínek chystají, tak oni jim v tom zabrání, protože budou vědět, co chystají a nedostanou se tím pádem do kriminálu. Ten den vzali Standu v práci a odvezli ho do lesa. Standa se nevrátil, tak to bylo takové dost napjaté období,“ líčil své zkušenosti pro projekt například Evžen Adámek.

Přepisoval periodika Informace o Chartě 77 a samizdatovou literaturu s otcem převážel a distribuoval. Otce v roce 1979 zatkla StB a soud ho poslal na dvacet měsíců do kriminálu. Evžena během základní vojenské služby přistihli při rozmnožování textu o napjaté situaci v Polsku. Věznili ho, vyslýchali a odsoudili k podmíněnému trestu na devět měsíců.

Po návratu z vojenské služby se ho StB neúspěšně pokusila získat pro spolupráci a dále ho, bratry i otce sledovala, pravidelně zadržovala  a vyslýchala.

Jaké nedostatky má podle herce Jana Hrušinského moderní doba? 

Zdroj: Deník

Estébáci se nerozpakovali pronásledovat ani bývalé režimní ikony, či své spolupracovníky. Jedním z nich byl i Toman Brod, který během války prošel jako žid nacistickými koncentráky, například Osvětimí. Po válce vstoupil do KSČ a v letech 1959 až 1965 je registrován jako spolupracovník Státní bezpečnosti.

Koncem 60. let však našel odvahu a totalitnímu režimu se postavil. Za to ho vyhodili  z práce i z partaje. Živil se pak jako čerpač vody a taxikář, podepsal Chartu 77. Patří k významným českým historikům. „Ještě že člověk neví, co ho čeká,“ říkával a pojmenoval tak i svou knihu vzpomínek.

StB zanikla až v únoru 1990. Dodnes ale nejsou odtajněna všechna akta a spisy. Většina se nachází v Archivu bezpečnostních složek.