Digitální nástroje mohou být efektivním způsobem, jak lépe pochopit učivo a rozvíjet při tom kreativní myšlení, ale zároveň je důležité, aby děti chápaly důležitost bezpečnosti na internetu.

Pozvolné začátky

Děti běžně zažívají své první technologické interakce už v předškolním věku, kdy si na internetu prohlížejí fotky nebo videa zvířátek a oblíbených filmových postaviček. Postupem času pak mají možnost uchopit digitální technologie i za jiný konec, jako například v programování.

„Pokud se bavíme o programování, tak to dětem rozvíjí logické a abstraktní myšlení, což pro jejich budoucnost může být jedině plus. Pozitivní stránkou je i poučení o nebezpečích v digitálním světě, se kterými by se děti měly seznámit čím dříve, tím lépe,“ říká Jana Večerková, zakladatelka a ředitelka intenzivních kurzů programování Coding Bootcamp Praha.

Děti se virtuálně víc učí i baví:

Abyste se zároveň vyhnuli potenciální závislosti vašeho dítěte na počítači, je dobré mu stanovit omezený čas strávený před obrazovkou, který nebude překračovat. Při určování pravidel je důležité zaměřit se i na preventivní opatření a poučit děti o tom, jak by se měly a neměly chovat v digitálním prostředí.

„Je důležité vysvětlit dětem, že se v online světě mají chovat stejně jako v reálném světě, a tudíž mají respektovat soukromí a pocity ostatních lidí. Pokud by něco neřekly jinému člověku do očí, tak by mu to neměly ani psát online, protože emocionální dopad na ostatní je úplně stejný,“ radí Večerková.

Snažte se jim také vysvětlit, že sdílení soukromých informací není za každou cenu bezpečné a seznamte je s pojmem kyberšikana.

Dopřejte dětem příležitosti pro tvořivé chvíle

Někdy mohou vznikat obavy, jestli je pro děti dobré zpřístupňovat jim digitální technologie už v takhle brzkém věku. „Pokud dítě o informační technologie projevuje zájem a rodiče s tím souhlasí, tak vzdělávání v tomto směru podporujeme,“ říká Večerková.

V současnosti existují programy, jak v určitých institucích, tak i v mateřských školách, které pomáhají dětem rozvíjet digitální gramotnost už během předškolního věku. Můžeme se tak bavit například o interaktivních workshopech, které v dětech mohou vzbudit zájem o tvořivost v programování.

Technologie a digitální gramotnost na základní škole:

| Video: Youtube

„V Coding Bootcamp Praha pomáháme rozvíjet kreativitu, a proto organizujeme akce i pro ty nejmladší. Právě 21. října jsme pořádali workshop ,Zábavné programování´ ve výukovém programu Scratch, který je ideální pro začátečníky. V něm děti propojí kreativitu s programováním a naučí se tak naprogramovat jednoduchou hru nebo animaci,” informuje Jana Večerková.

Umělá inteligence dokáže být dobrým pomocníkem

Přesuneme-li se do školních lavic, tak se můžeme v souvislosti s digitální gramotností bavit i o práci s umělou inteligencí, která může být pro děti velkým přínosem. „Když se s umělou inteligencí naučí děti správně pracovat, mohla by jim například pomoct se zjednodušením látky, kterou ve škole probírají a pomoct jim ji lépe pochopit,“ říká Jana Večerková.

Zároveň je důležité neupozaďovat učitele, kteří by také měli průběžně rozvíjet svou digitální gramotnost. Za tímto účelem byl na pomoc školám vytvořen startovací balíček, který je určený pro učitele se zájmem o informační technologie a jejich inovace, jako je AI.

Zdravotnické organizace doporučují omezovat dětem čas na mobilu, tabletu či televizi:

„Učitelé by s pomocí umělé inteligence mohli mnohem rychleji připravovat studijní materiály pro žáky a látka by mohla být podávána i kreativnějšími způsoby. Zároveň to dětem usnadní celý proces pochopení těžkých pojmů, který je ve většině případech obtížnější než samo učení.

Ve školách v zahraničí už integrovali programování i pro práci s mapami v zeměpisu nebo při psaní povídek v angličtině,“ doplňuje Jana Večerková.

Začlenění programování do školních osnov

Jedním z hlavních cílů pro současné žáky a budoucí generace je začlenění pokročilé výuky v oblasti informačních technologií do školních osnov základních škol.

„Česká republika nedávno přišla s novou koncepcí, tzn. Novou informatikou, jejímž cílem je rozvoj informatického myšlení, což je jen jiný název pro rozvoj logického a abstraktního myšlení,“ informuje Jana Večerková.

Některé školy mobily zakazují:

Díky této formě vzdělání budou mít děti základní povědomí o fungování technologií, které je klíčové pro úspěšnou budoucnost v jakémkoli profesním odvětví.

„Argument, že někdo nebude ajťák, a tudíž by školy neměly učit programování je úplně stejně lichý, jakože někdo nebude chemik, tudíž nebudeme učit chemii. Schopnost abstraktního myšlení, logické uvažování a systematické řešení problémů jsou dovednosti, které jsou třeba pro většinu prací s přidanou hodnotou, a i pro náš život jako takový,“ uzavírá Jana Večerková.

Studie ukázaly, že lepší digitální dovednosti mohou děti lépe chránit před riziky, které na ně v online prostředí čekají. Digitální znalosti českých dětí jsou průměrné a na podobné úrovni jako v Německu či na Slovensku. Větší dovednosti v digitální oblasti totiž pomáhají nejen k lepším výsledkům například v učení, ale také při ochraně vlastního soukromí.