Moderní technologie mohou být prospěšné třeba při vzdělávání. Dnešní různé aplikace a online zdroje umí poskytovat interaktivní a zábavné metody učení. U dětí podporují rozvoj dovedností nebo kreativitu. Řada her třeba pomáhá rozvíjet logické myšlení, plánování nebo hledat řešení. Podporují i sociální interakci. Děti mohou komunikovat s přáteli, rodinou pomocí textových zpráv nebo telefonátů.

Cizí jazyk otvírá dětem zcela nové možnosti a rozvíjí jejich schopnosti. Spousta rodičů si ale klade otázku, kdy s učením cizí řečí začít. Ideální dobou je předškolní nebo raný školní věk:

Přílišná extáze z digitálního zařízení často ale vede k pasivitě, naruší se spánek a spousta jedinců má problém i s pozorností. Nebezpečný je internet, který může obsahovat materiály pro děti velmi nevhodné – násilí, pornografie nebo podporování k radikálním myšlenkám. Digitální svět má další stinnou stránku. Je jí snížení osobní interakce a komunikace v reálném životě. Právě tohle může velmi negativně ovlivnit sociální dovednosti a komunikaci.

Mobilní telefony a děti

Zda je mobilní telefon pro dítě vhodný záleží na jednotlivých potřebách, a především zralosti dítěte. Spousta rodičů se rozhoduje, jestli dát své ratolesti mobilní telefon už v raném věku kvůli komunikačním a bezpečnostním potřebám. Jiní zase preferují odklad. Jak se tedy rozhodovat? Kdy je to správné a kdy ne? Základem je zralost a zodpovědnost dítěte. To musí být dost zralé a schopné chápat zásady použití telefonu. Rodiče si musí ujasnit, zda je opravdu nevyhnutelné mobil dítěti pořídit. Pokud ano, měla by se nastavit pravidla při používání, a hlavně pravidelně kontrolovat obsah a aktivity dítěte na telefonu. V dnešní době existuje celá řada možností, jak to jde ohlídat.

Digitální věk přináší častější krátkozrakost u dětí už ve školce či na základní škole. Přitom dříve se tato oční vada projevovala ve větší míře až v pozdějším věku, třeba až u vysokoškoláků při studiu:

Menší děti mohou být náchylné k nadměrnému používání zařízení, a to pak vede k absenci fyzické aktivity a sociální izolaci. Právě děti v tomto věku jsou nejvíce zranitelné vůči situacím „online“, včetně kyberšikany, kontaktu s neznámými lidmi nebo nevhodného obsahu. Je nutné si uvědomit, že digitální svět je velkou bezpečnostní hrozbou.

Je nezpochybnitelné, že dnes, už pro šestileté nebo sedmileté děti, jsou moderní technologie fascinující. Musí se mít ale na paměti, že digitální svět přináší nejen pozitivní ale i negativní stránku celé problematiky. Důležité je pečlivě zvažovat dopady, které na jejich růst tento svět může mít. Takže ano, dovolte dítěti na chvíli mobilní telefon, ale všeho s mírou. Je nutné stanovit jasné hranice a nezapomínat na osobní kontakt s okolím a také pohyb na čerstvém vzduchu.

Jak nás mobilní telefony ovlivňují:

| Video: Youtube