Dítě by mělo být zdravé a v dobré kondici. Pokud onemocní v době odstavování, je lépe se na přechodnou dobu ke kojení znovu vrátit.Aby tvorba mléka pomalu ustávala, můžete vynechat každé dva až tři dny jedno kojení denně.

Vynechejte nejprve kojení, o které má dítě menší zájem a při němž jsou prsy méně nalité. Při pocitu napětí v prsou mléko odstříkejte.
Během následujícího týdne vynechejte další kojení, až postupně vynecháte všechna.
Snadno se to říká, ale hůře provádí.

Ani rada některých maminek, že nejlépe je na pár dní odjet a přenechat mrzuté batole manželovi s krabicí umělého mléka, není od věci.
Ještě určitou dobu po odstavení se může z prsů uvolňovat malé množství mléka. To je normální jev.
Při rychlém odstavení jsou problémy s nalitými, bolestivými prsy o poznání větší. Nezbývá než časté odstříkání do úlevy.
Předtím je vhodné prsy prohřát. V mezidobí přinesou úlevu naopak obklady studené nebo ledové. Stahování prsů se již nedoporučuje.

Rodina pomůže

Intenzivní kontakt s dítětem, mazlení a projevy lásky podporují jeho důvěru a vědomí, že ho stále stejně milujete a jste mu nadále oporou. Omezovat kontakt s dítětem v době odstavování není vhodné.

Je dobré odvést pozornost dítěte jiným směrem. Před obvyklou dobou kojení, než si samo vzpomene, že chce pít, mu můžete nabídnout jídlo a pití a zabavit ho společnou hrou, čtením, zpěvem. Změna prostředí může napomoci tomu, že dítě na prs zapomene. Děti často vyžadují kojení na určitém známém místě. Vyžadují-li ho doma, buďte v té době s dítětem venku na procházce či jinde, kde je zabaví spousta nových vjemů.

Některé děti ale vyžadují kojení, když jsou unavené. Pro takové je lépe, když v době odstavování více odpočívají.
Odložit kojení se daří jen někdy. Některé děti nevydrží čekat.

Zkrácení doby kojení je dalším pomocným prostředkem při odstavování.
Rodina je tu od toho, aby vám pomáhala. Otec nebo někdo z blízkých může být s dítětem v době, kdy bylo zvyklé pravidelně pít z prsu. Může mu připravit oblíbené jídlo a zabavit ho jinými činnostmi.

MARTIN GREGORA
(autor je dětský lékař
a endokrinolog)