Deník

Ať je léto nebo zima, v Berušce je vždycky prima!

Současné předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů.

Ať je léto nebo zima, v Berušce je vždycky prima!Zdroj: Deník/ Pavla Horynová

„Cílem naší mateřské školy je vytvořit školu přirozenou a smysluplnou, která respektuje osobnost dítěte, jeho vývojové zvláštnosti a přihlíží k jeho individuálním potřebám a zájmům. Úzce spolupracujeme s rodiči. Snažíme se vytvořit prostředí, kde se děti budou dobře cítit, učit se a plně prožívat svět kolem sebe, kde budou mít chuť poznávat, přemýšlet a tvořit. Využíváním odborných znalostí a citlivým postojem pomáháme dětem k utváření životní jistoty a spokojenosti, s nimiž se dítě vydává za poznáním světa,“ říkají vyučující učitelky.

Ať je léto nebo zima, v Berušce je vždycky prima!Zdroj: Deník/ Pavla Horynová

Náplň dne není náhodná, ale pečlivě připravovaná učitelkami pro každou věkovou skupinu. „Náš vzdělávací program je zaměřen na poznávání světa, s kterým děti během celého školního roku pracují, získávají znalosti a předškolní děti se připravují na vstup do základní školy. Práce s dětmi respektuje osobní dispozice dítěte, s dětmi pracujeme individuálně i v malé skupině. Děti poznávají svět formou jednotlivých ročních období,“ dodávají učitelky.

Příští týden představíme děti z MŠ Podzámčí v Hradci Králové.

Dále z vašeho Deníku

Akční letáky