více >>
Deník

„Důraz klademe na vztah k přírodě i sobě samým“

Mateřská škola Na Biřičce je umístěna na jižním okraji města v těsném sousedství novohradeckých lesů a v blízkosti rybníka Biřička. Byla zřízena roku 1960 přestavbou místního hostince. Tehdy byla školka jednotřídní a navštěvovalo ji 34 dětí. V roce 1976 - 77 došlo k velké adaptaci. Přistavením druhého podlaží byla rozšířena na dvoutřídní mateřskou školu. Rozhodnutím zastupitelstva města Hradce Králové z roku 2002 se školka spojila se základní školou.

Mateřská škola Na Biřičce, Hradec Králové.

Součástí mateřské školy je zahrada s pískovištěm, skluzavkou, dřevěným domečkem a různými výukovými a herními prvky. Škola je vybavena interaktivními tabulemi, televizí a spoustou edukačních a herních pomůcek. V létě roku 2017 byla provedena generální oprava střechy budovy a tím završena kompletní rekonstrukce objektu.

Mateřská škola Na Biřičce, Hradec Králové.

V současné době je mateřská škola otevřena pro maximální počet 56 žáků. V tomto, takřka rodinném prostředí, se 5 kvalifikovaných učitelů stará o bohatý program dětí s důrazem na vztah k přírodě i sobě samým. „Důležitá je pro nás také úzká spolupráce s rodiči, naše školka pořádá mnoho společných akcí během celého školního roku. Ve škole je dále školnice a kuchařka zajišťující výdej stravy dovážené ze školní jídelny základní školy,“ uvedly vyučující učitelky.

Dále z vašeho Deníku

Akční letáky