více >>
Deník

Hlavním cílem jsou šťastné děti i spokojení rodiče

Mateřská škola Kampanova poskytuje zázemí všem věkovým skupinám, o které se stará tým plně kvalifikovaných učitelek.

MŠ Kampanova, Hradec Králové.

„Vytváříme vstřícné, laskavé a přátelské prostředí bez stresů, napětí a nejistoty ve vztahu k dětem i rodičům. Všechny děti mají rovnocenné postavení ve skupině, žádné z nich není zvýhodňováno, ale ani neznevýhodňováno. Respektujeme potřeby dítěte - obecně lidské i vývojové,“ uvedly vyučující učitelky.

MŠ Kampanova, Hradec Králové.

Mateřská škola je šestitřídní. Školka je moderně vybavena množstvím pomůcek a hraček, odpovídajících současným trendům předškolního vzdělávání. Součástí školy je kvalitně a účelně vybavená zahrada, kterou děti aktivně využívají pro nejrůznější činnosti. „Hlavním cílem naší koncepce výchovně vzdělávací práce jsou spokojené děti, které budou mít při všech činnostech v průběhu celého dne v mateřské škole pocit bezpečí a zájmu o jejich osobu i o jejich potřeby, o jejich zdravý tělesný a duševní rozvoj a rovněž tak spokojení rodiče, kteří nám svěřují své děti do péče. Čas prožitý v naší mateřské škole by se měl stát pro děti radostnou a příjemnou zkušeností, která jim napomůže vytvořit si kvalitní znalostní, pohybový i emocionální základ pro budoucí život i vzdělávání,“ dodaly učitelky.

Příští týden představíme děti z MŠ Nový Hradec Králové, Pešinova.

Dále z vašeho Deníku

Akční letáky