více >>
Deník

Mateřská škola Štefcova pracuje s prvky Montessori

Hradec Králové - „Pracujeme podle vytvořeného školního vzdělávacího programu, který je zpracován na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. V programu je pedagogický systém Marie Montessori doporučován jako jedna z alternativních metod výchovy a vzdělávání v mateřských školách. Naplňujeme princip individualizované výuky a podporujeme pluralitní systém vzdělávání,“ říkají vyučující.

Mateřská škola Štefcova, Hradec Králové.

Děti při činnosti se speciálním didaktickým materiálem poznávají všemi smysly svět, který je obklopuje. „Každé dítě bereme jako osobnost, která má své zájmy, své tempo a svůj čas na vstřebávání nových poznatků a právě alternativní směr Marie Montessori individuální zvláštnosti dětí zcela respektuje,“ dodávají vyučující.

Mateřská škola Štefcova, Hradec Králové.

V mateřské škole jsou vytvořena dvě věkově smíšená oddělení a tím dochází k účinné spolupráci různých věkových skupin dětí. Třídy a herny jsou vybaveny moderním dětským nábytkem a audiovizuální technikou (interaktivní monitory, notebooky, CD přehrávače). Ve třídách jsou skříňky rozmístěny tak, aby vznikly pracovní koutky tzv. centra aktivit. V těchto centrech jsou tematicky rozmístěny stavebnice a veškerý didaktický materiál. Všechny pomůcky a doplňky mají děti uloženy na dosah a mohou si je samostatně brát.

Příští týden představíme děti z MŠ Sluníčko Nový Bydžov.

Dále z vašeho Deníku

Akční letáky