deník.cz Chci zprávy do e-mailu
Chci předplatné
Deník

Přehledně:

Klíčové události války na Ukrajině, mapa invaze, počty uprchlíků

Mateřská škola Štefcova pracuje s prvky Montessori

Hradec Králové - „Pracujeme podle vytvořeného školního vzdělávacího programu, který je zpracován na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. V programu je pedagogický systém Marie Montessori doporučován jako jedna z alternativních metod výchovy a vzdělávání v mateřských školách. Naplňujeme princip individualizované výuky a podporujeme pluralitní systém vzdělávání,“ říkají vyučující.

Mateřská škola Štefcova, Hradec Králové.Zdroj: Deník/ Pavla Horynová

Děti při činnosti se speciálním didaktickým materiálem poznávají všemi smysly svět, který je obklopuje. „Každé dítě bereme jako osobnost, která má své zájmy, své tempo a svůj čas na vstřebávání nových poznatků a právě alternativní směr Marie Montessori individuální zvláštnosti dětí zcela respektuje,“ dodávají vyučující.

Mateřská škola Štefcova, Hradec Králové.Zdroj: Deník/ Pavla Horynová

V mateřské škole jsou vytvořena dvě věkově smíšená oddělení a tím dochází k účinné spolupráci různých věkových skupin dětí. Třídy a herny jsou vybaveny moderním dětským nábytkem a audiovizuální technikou (interaktivní monitory, notebooky, CD přehrávače). Ve třídách jsou skříňky rozmístěny tak, aby vznikly pracovní koutky tzv. centra aktivit. V těchto centrech jsou tematicky rozmístěny stavebnice a veškerý didaktický materiál. Všechny pomůcky a doplňky mají děti uloženy na dosah a mohou si je samostatně brát.

Příští týden představíme děti z MŠ Sluníčko Nový Bydžov.

Hlavní zprávy