Deník
Údaje za Královéhradecký kraj
  • Nové případy 225 včera
  • Hospitalizovaní 245 včera
  • Obsazenost ARO/JIP 79 % včera
  • Úmrtí 4 včera

Motto: „každý je jiný, ale všichni budeme šťastní“

MŠ Sloupno je trojtřídní mateřská škola se speciální třídou pro děti se zrakovou vadou (zaměřená na léčbu šilhavosti a tupozrakosti), speciální třídou pro děti s více vadami (děti s vadou řeči, mentálním, tělesným i kombinovaným postižením) a jednou třídou běžnou.

Mateřská škola Sloupno.Zdroj: Deník/ Pavla Horynová

S dětmi pracují vyškolení odborníci. Filosofií školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, zájmů a potřeb, nadále rozvíjet péči o děti se specifickými vzdělávacími potřebami - děti zdravotně postižené a děti talentované. Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo maximálně šťastné a spokojené dítě.

Mateřská škola Sloupno.Zdroj: Deník/ Pavla Horynová

„Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami poskytujeme v MŠ Sloupno včasnou speciální pedagogickou péči a tím se snažíme zlepšovat jejich životní a vzdělávací potřeby. Pomocí speciálně pedagogických metod se snažíme odstranit nebo alespoň zmírnit důsledky postižení. Nedílnou součástí péče o děti s handicapem je každodenní komunikace a konzultace s rodiči, nejen v rámci úkolů na logopedické a grafomotorické cvičení, ale hlavně v oblasti působení na celkovou osobnost každého jedince a zmírňování jejich obtíží,“ uvedly vyučující učitelky.

Mateřská škola Sloupno.Zdroj: Deník/ Pavla Horynová

Ve středu 15. května představíme děti z MŠ Skřivany..

Dále z vašeho Deníku

Akční letáky