více >>
Deník

Naši prvňáci: Základní škola Hradec Králové - Pouchov

Škola se nachází v klidném prostředí okrajové části města. Je fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Její zázemí tvoří systém odborných učeben, multimediální učebna jazyků, knihovna, keramická dílna, videosál, počítačové učebny.

Základní škola Pouchov, Hradec Králové - žáci z 1. A.

Velká tělocvična, nové víceúčelové atletické hřiště, hřiště s umělou trávou, tenisové a volejbalové kurty slouží nejen žákům školy, ale i veřejnosti v rámci programu „Otevřená školní hřiště“. Ke škole patří i rozsáhlý pozemek, který je členěn na odpočinkovou zónu pro školní družinu, pozemek pro pěstitelské práce a školní dvory ke sportovnímu vyžití žáků. Škola pracuje dle programu „Základní škola“ se zaměřením na ekologii s podporou získaného grantu „Škola pro udržitelný život“.

Základní škola Pouchov, Hradec Králové - žáci z 1. B.

Její maximální snahou je využití principu podpory zdraví v práci. Pohoda prostředí - zdravé učení - otevřené partnerství. Od školního roku 2007/2008 rozjíždí škola svůj vlastní školní vzdělávací program. Jeho součástí je rozšířená výuka tělesné výchovy se zaměřením na florbal v jedné ze dvou prvních tříd, od školního roku 2011/2012 je takováto třída ve všech ročnících 1. stupně. Dále je možnost od 1. do 5. třídy volby předmětu „Dramatická výchova“.

Příště představíme prvňáčky ze ZŠ Svobodné Dvory, Hradec Králové.

Dále z vašeho Deníku

Akční letáky