Vybrané články pro vás zdarma

To nejzajímavější z Česka i ze světa každé ráno do Vaší emailové schránky

Děkuji, již jsem odběratelem
Deník
Údaje za Královéhradecký kraj
  • Nové případy 333 včera
  • Hospitalizovaní 319 23. 11.
  • Obsazenost ARO/JIP 78 % včera
  • Úmrtí 1 včera

Naši prvňáci: Základní škola Nový Hradec Králové

Základní škola na Novém Hradci Králové je školou rodinného typu. Výuka probíhá moderními pedagogickými metodami, za použití interaktivních tabulí i dalších výukových pomůcek.

Základní škola Nový Hradec Králové.Zdroj: Deník/ Pavla Horynová

V pravidelném plánu práce jsou také mimořádné dny školního vyučování a znamenají jak oživení školního života, tak vytváření podmínek pro zlepšování příznivého klima školy. Patří sem například výstupy na horské vrcholy v podmínkách ZŠ, Vánoční trhy, Velikonoční jarmark, Den Země, Krasopsaní, kde se mohou setkat nejen žáci mezi sebou, ale i rodiče a další přátelé školy. Škola pořádá také pravidelné ozdravné pobyty (lyžařské kurzy a zájezdy, školy v přírodě) a řadu exkurzí zaměřených jak na poznávání a získávání nových vědomostí, tak na oblast pro volbu povolání.

Základní škola Nový Hradec Králové.Zdroj: Deník/ Pavla Horynová

Žáci se účastní různých soutěží i olympiád. „Pravidelně se zapojujeme do testování žáků v rámci projektu KEA společnosti SCIO, které nám umožňuje sledovat vývoj žáků po celou dobu studia na 2. stupni ZŠ. Naši žáci jsou úspěšní při přijímání na SŠ a SOŠ. Zvýšený zájem věnujeme žákům s vývojovými poruchami učení i žákům s ADHD,“ uvádějí vyučující.
Projekty, do kterých je škola zapojena: Projekt Bezpečná třída, Projekt Řešení vrstevnických vztahů a Projekt Partnerství.

Příště představíme prvňáčky ze ZŠ Pouchov, Hradec Králové.

Dále z vašeho Deníku

Akční letáky