více >>
Deník

Naši prvňáci: Základní škola Jiráskovo náměstí Hradec Králové

/FOTO/ Škola se nachází v lokalitě Pražského Předměstí. Je úplnou základní školou.

Základní škola Jiráskovo náměstí - třída 1. A.

Od 1. třídy učitelé vyučují anglický jazyk. Od šesté třídy mají žáci možnost učit se německému či ruskému jazyku dle vlastní volby. Od roku 2008 tu jsou otevřeny moderně vybavené oční třídy, které jsou určeny dětem v 1. a 2. třídě s různými vadami zraku. Škola nabízí pravidelná ortoptická i pleoptická cvičení vedené zkušenou ortoptistkou, intenzivní rehabilitace, nadstandardně vybavenou ortoptickou cvičebnu, plnou nejmodernějších přístrojů a odborných pomůcek pro vyšetření a rehabilitaci zraku, a možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek.

Základní škola Jiráskovo náměstí - třída 1. B.

Kromě jazyků se škola zaměřuje na získávání počítačové gramotnosti, jejíž nedílnou součástí je psaní na počítačové klávesnici hmatovou metodou. Součástí školního vzdělávacího programu je i předmět média a komunikace určený žákům 7. tříd.

Základní škola Jiráskovo náměstí - třída 1. O (oční).

Škola má vlastní pěvecký sbor, který se prezentuje na školních i mimoškolních akcích. Žákům je nabízen velký výběr kroužků, v nichž se mohou dále rozvíjet po stránce sportovní, estetické, hudební či jazykové. Součástí školy je školní družina, která je od září 2010 umístěna v nových, zcela zrekonstruovaných prostorách.

Příště představíme prvňáčky ze ZŠ Pohádka Mandysova, Hradec Králové.

Dále z vašeho Deníku

Akční letáky