více >>
Deník

Naši prvňáci: Základní škola Mandysova, Hradec Králové

Základní škola se nachází na Moravském Předměstí, v klidném prostředí, mimo hlavní komunikační tahy. Je obklopena rozsáhlým sportovně rekreačním areálem a dětskými hřišti. V roce 2013 prošla výraznou modernizací. Součástí školy je Mateřská škola Pohádka. Při škole pracuje Spolek rodičů a přátel školy a Školní sportovní klub.

Základní škola Mandysova - třída 1. A.

Škola patří mezi fakultní školy Univerzity Hradec Králové. Na práci ZŠ se žáci mají možnost podílet prostřednictvím žákovského parlamentu. Celou školou prolíná projekt I ve mně je lídr, který koresponduje především s předmětem etická výchova a je od MŠ zaměřen na vedení dětí a žáků k dodržování základních společenských pravidel. Program umožňuje každému žákovi zažít úspěch. Od prvního ročníku se žáci učí anglický jazyk. Škola disponuje interaktivními tabulemi a odbornými učebnami.

Základní škola Mandysova, Hradec Králové - třída 1. B.

Vyučující zavádí do výuky nové metody a formy práce. Děti vyjíždějí na školy v přírodě, adaptační kurzy, lyžařské výcviky. Velkou výhodou pro rodiče je provozní doba školní družiny od 6 do 17 hodin. Mezi nejoblíbenější kroužky patří keramika, míčové hry, florbal, aerobic, stolní tenis, badminton, hudební, dramatický a výtvarný kroužek, vaření, jóga pro děti, elektro pokusy a věda nás baví.

Příště představíme další prvňáčky.

Dále z vašeho Deníku

Akční letáky