více >>
Deník

„Paprsky, které tě budou provázet celým životem“

Nový Bydžov - Mateřská škola Sluníčko je škola plná smíchu, radosti a pohody. „Naším cílem je, aby se u nás cítily děti spokojeně a měly dostatek podnětů pro rozvoj svých talentů. Pracujeme dle Vzdělávacího programu „Rok se Sluníčkem“, který obohacujeme o další nadstandardní aktivity,“ říká ředitelka školy Jana Nosková. Děti se seznamují s Anglickým jazykem, Street dance, keramikou, různými výtvarnými technikami, základy všech druhů sportů, hudebními a technickými dovednostmi a Malým zoologem.

Mateřská škola Sluníčko, Nový Bydžov.

„Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami pomáháme metodou VOKS, Elkonin a Neurovývojovou terapií. Za největší úspěch považujeme spokojenost a spolupráci rodičů, kteří nám svěří své děti,“ dodává ředitelka Jana Nosková. 

Mateřská škola Sluníčko, Nový Bydžov.

Škola pořádá oblastní kolo Královéhradeckého kraje - Novobydžovská Mateřinka. Přehlídka vystoupení dětí z mateřských škol se bude konat 19. a 20. března v Jiráskově divadle v Novém Bydžově.

Příští týden představíme děti z MŠ Palackého Nový Bydžov.

Dále z vašeho Deníku

Akční letáky