více >>
Deník

Pro děti vytváříme obsahově bohaté prostředí

Mateřská škola Zvoneček se nachází v klidné lokalitě v Malšovicích, v blízkosti hradeckých lesů. Skládá se ze dvou budov - MŠ Štechova a MŠ Čajkovského. Třídy jsou rozděleny podle věku dětí. Obě budovy jsou postaveny v rozsáhlých zahradách.

MŠ Čajkovského.

„Naším hlavním cílem je vytvářet dětem podnětné, zajímavé a především obsahově bohaté prostředí. U dětí podporujeme zvídavost a potřebu objevovat. Vytváříme prostor pro hru dětí ve skupinkách, neboť kooperace je velmi důležitá i pro společné činnosti, jak spontánní, tak řízené. Učíme děti ke hře v dětském kolektivu, zvládat komunikaci s dětmi i dospělými lidmi, vštípit a dodržovat pravidla společenského chování, rozvíjet dovednosti v sebeobsluze, dodržovat pravidla ve třídě, rozvíjet vztah k přírodě, vychováváme ke správné stravě a hygieně,“ říká ředitelka mateřské školy Jana Šulcová.

MŠ Štechova.

Mezi rozšířené činnosti školky patří keramika, základy angličtiny, logopedické chvilky, výtvarné a pracovní činnosti, plavání, lyžování, solná jeskyně, hra na zobcovou flétnu, příprava na školu. Školka pořádá besídky pro rodiče, školu v přírodě, baťůžkové dny, polední čtení pohádek s rodiči, správné čištění zoubků, atletické závody pro rozvíjení pohybových dovedností, podchycení očních vad a správného postavení nožiček.

Příští týden představíme děti z MŠ Smidary.

Dále z vašeho Deníku

Akční letáky