deník.cz Chci zprávy do e-mailu
Chci předplatné
Deník

Přehledně:

Klíčové události války na Ukrajině, mapa invaze, počty uprchlíků

Naši prvňáci: Základní škola Habrmanova, Hradec Králové

„Naši školu - více než cokoliv jiného - vnímáme jako základní horolezecký tábor. Bezpečné místo, ze kterého děti hravě nalézají cesty k vrcholkům hor s názvy Pevné zdraví, Čistá planeta a Naplňující životní kariéra. Právě proto v naší škole kromě kvalitního vzdělání klademe důraz na spolupráci a tvořivé i ekologické aktivity. Ty pak u dětí svobodně rozvíjí nejenom respektující vztah ke svému okolí, ale především k sobě samému,“ říkají vyučující.

ZŠ Habrmanova Hradec Králové - třída 1. A.Zdroj: Deník/ Pavla Horynová

Program Ekoškola, do kterého je Základní škola Habrmanova zapojena, je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí, a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Žáci a učitelé aktivně spolupracují a velká část zodpovědnosti je ponechána žákům. Žáci jsou povzbuzováni ve své aktivní roli a jsou vedeni k odpovědnosti za svoje jednání.

ZŠ Habrmanova Hradec Králové - třída 1. B.Zdroj: Deník/ Pavla Horynová

Postup práce je určen 7 kroky, které školu a její Ekotým provedou programem a zaručí naplnění kriterií pro získání mezinárodního ocenění. Žáci se učí třídit odpad, šetřit vodou, zhasínat světla v prostorách školy, pečovat o celý areál školy, dodržovat pravidla slušného chování, starat se o životní prostředí, chránit sebe a své zdraví.

Příště představíme prvňáčky ze ZŠ Štefcova, Hradec Králové.

Hlavní zprávy