Josef Kopecký, 34 let, Česká Třebová:
Jednoznačně ano, jsem o tom hluboce přesvědčen a divím se těm, kdo říkají, že za bolševika bylo líp. Tenhle národ rychle zapomíná a neuvědomuje si, co díky 17. listopadu získal. Takovým bych vzkázal, aby se zamysleli.

Petr Hamáček, 36 let, Jičín:
Posledních 25 let vývoje ČR hodnotím pozitivně.  Z totalitní společnosti vznikl jeden z nejsvobodnějších států světa. Vytvořili jsme funkční demokracii. Vstoupili jsme do NATO a EU a patříme tak k nejúspěšnější části lidstva.

Jan Jukl, 35 let, Polička:
Jednoznačně ano, přestože mi přijde škoda, že se Československo jako takové rozpadlo a cestu vlastně nezvládli. I když nemám porovnání s dobami minulými, žít v demokratické společnosti je jistě cesta vpřed.

Josef Raba, 34 let, Choltice:
Mnoho lidí zneužilo zmatků, které po revoluci ve společnosti a systému panovaly, a na podvodech a okrádání založili svoji obživu. Teprve teď se situace vyjasňuje a oddělují se vyčůránci od lidí s dobrým srdcem a čistým záměrem.

Ivana Vavřínová, 35 let, Pardubice:
Záleží na úhlu pohledu, v některých věcech ano, v jiných ne. Pozitivní je otevření hranic a větší možnost uplatnění na trhu práce. Došlo však k odosobnění lidských vztahů. Tvrdý byznys dnes převažuje nad slušným chováním.