Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje:
Za největší slabinu stále považuji nedokončenou dálnici D11. Vedení našeho kraje se snaží toto téma nenechat zapadnout a jistě na něj dojde i během nynější prezidentské návštěvy. Hlavní díl odpovědnosti je sice na vládě, ale možnosti hlavy státu nelze pominout. Dokončení dálnice, stejně jako chystané zvýšení povolené rychlosti mezi Hradcem a Pardubicemi, bude prospěšné pro oba východočeské kraje.

Jaroslav Malý, senátor za Hradec Králové:
Návštěva prezidenta České republiky v Královéhradeckém kraji má jak oficiální charakter s řadou mítinků, tak také bude šance k neoficiálním setkáním s občany. Podle mých zkušeností je právě přímý kontakt k lidmi nejlepším ukazatelem pro zjištění pocitů a nálad v regionu. A právě z těchto osobních setkání a podnětů se mohou vytvořit prezidentem podpořené iniciativy, které dají základ konkrétní pomoci Východočechům.

Jiří Němec, starosta Třebechovic pod Orebem:
Královéhradecký kraj je jedním z mála krajů České republiky bez přímého dálničního propojení i bez železničního koridoru. Nedostatečná dopravní infrastruktura je pro území Královéhradeckého kraje limitujícím faktorem pro nové investory. Pomoc v této oblasti náš kraj potřebuje a je-li to možné, tedy přímo či nepřímo i od našeho pana prezidenta Miloše Zemana.

Michal Vávra, místostarosta Vrchlabí:
Vzhledem k faktickým možnostem si přímou pomoc prezidenta pro region nebo naše město nedovedu dost dobře představit. Je sice hlavou státu, ale víme, že žádné zvláštní pravomoci, zejména k obcím, nemá. Zítřejší příjezd Miloše Zemana do Vrchlabí proto bereme spíš jako reprezentativní návštěvu. Na zámku se setká s vedením města i starosty okolních obcí, žádnou hmatatelnou pomoc ale neočekáváme.

František Kinský, starosta Kostelce nad Orlicí:
Svou návštěvou prezident republiky Miloš Zeman dodá Kostelci nad Orlicí velkou prestiž, a nejen tomuto městu, ale i celému rychnovskému okresu. Je to už druhá prezidentova návštěva v regionu, v loňském roce přijel do nedalekého Rychnova nad Kněžnou a také do Dobrušky, kde se setkal s představiteli města a místními obyvateli. Jsme velmi poctěni, že v pátek zavítá právě k nám do Kostelce.