Jiří Vlček, exšéf okresního úřadu:
Tak závažnou záležitost neřeší sliby jednoho nebo více politických kandidátů, ale musí být výsledkem jednání všech nově zvolených zastupitelů, kteří při blížících se říjnových volbách dostanou naši důvěru.  Je to samozřejmě také věcí schváleného finančního rozpočtu krajského města Hradec Králové. Nepředbíhejme tedy! Zcela bezplatnou městskou hromadnou dopravu pro všechny věkové kategorie občanů považuji za iluzorní.

Pavel Svoboda, ředitel speciálních škol:
Jízdné zadarmo by potěšilo asi každého, rozhodně by přispělo ke snížení intenzity dopravy ve městě, a tím i ke zlepšení životního prostředí. Ale všechno má své protistránky. A tou nejlogičtější je otázka, kdo to zaplatí? Vůbec nemám představu, kolik je roční rozpočet dopravního podniku, zda by to pro město bylo reálné to utáhnout. Takže – pokud by na to město mělo, aniž by to omezilo ostatní potřebné městské potřeby – tak proč ne?

Tomáš Vymetálek, architekt:
Pokud vím, tak politici slibují bezplatné cestování MHD jen pro děti do 15 let a pro seniory nad 70 let, což si myslím je v pořádku. Je fakt, že některá česká města MHD zdarma už mají. Stoupá snaha radnic motivovat lidi víc využívat MHD namísto přesunů autem. Děti a senioři ale nejsou ti, kteří zrovna nejvíc jezdí autem za prací, takže ke zklidnění provozu to až tak nepřispěje. Chápal bych to spíše jako určitou sociální výhodu pro občany Hradce Králové.

Michaela Hartigová, basketbalistka Hradce:
S tímto politickým příslibem jsem se ještě nesetkala. Každopádně by to asi nebylo vůbec špatné! Ale na druhou stranu, myslím si, že je to zároveň dost nereálné. Pořád by se veškeré financování jízdného městské hromadné dopravy muselo z něčeho uhradit, a tím pádem by se to muselo zřejmě promítnout někde jinde… Ale takové malé zlevnění jízdného v hromadné dopravě, to by byla velmi příjemná skutečnost!