Ema Hubáčková, operní pěvkyně:
Pořadatel festivalu jistě kalkuloval v rámci předpokládaného rozpočtu, který mu narušila vyšší moc. Ta způsobila změny v předpokládaném zisku především z prodeje vstupenek, pronájmu stánků a prodeje občerstvení. To bych zahrnula do kategorie rizika podnikání, zvláště pokud se jedná o akci pod širým nebem. Další ročník bych podpořila a oprávněnost žádosti bych řešila  až po prostudování podkladů a důkladném zvážení.
Verdikt: NE.

Lukáš Gilányi, Laxus, pomoc pro uživatele drog:
Nedal. Festival má zkušený management a silné partnery, pro které není jeho podpora nezvladatelnou záležitostí. Navíc je to pouhá padesátina festivalového rozpočtu, desetina honoráře Faith No More nebo desetina vyčíslených škod, takže tohle gesto zastupitelů popravdě moc nechápu. Podpořil bych raději návštěvníky festivalu výstavbou chodníku, po kterém by se 
v noci a za bouřky bezpečně dostali z letiště do města.
Verdikt: NE.

Martin Hosták, trenér hokejistů Hradce:
Asi bych se přikláněl podobné akce podporovat, ale předem a za jasně daných podmínek. V nastalé situaci těžko soudit, zvlášť když nevím, jaká přesně byla škoda způsobená nepřízní počasí a jakou část z ní zaplatí třeba pojišťovny. Takže bych potřeboval pro rozhodnutí více informací.
Verditkt: NE.

Pavel Bradík, bývalý hejtman kraje:
Pokud bych byl zastupitelem, hlasoval bych proti poskytnutí kompenzace. Nejsem totiž příznivcem používání veřejných peněz pro soukromé firmy či instituce. A ať se jedná o sebeušlechtilejší důvody či sebelépe navštěvované akce. Soukromé podnikaní v sobě nese rizika a podnikat s polštářem veřejných peněz by potom mohl opravdu každý.
Verdikt: NE.

Výsledek – 4:0. Porota se ohledně příspěvku pro festival shodla. Jen jeden člen by peníze RfP možná poskytl.