„Pardubický kraj je nad celostátním průměrem jak v rychlosti růstu, tak v klesající nezaměstnanosti. Zbývá tu však celá řada problémů, jako nedostatečná dopravní infrastruktura, a zároveň také problémy celostátního rázu, jako je přebujelá administrativa nebo flexibilita vzdělávacího systému, který neprodukuje absolventy ve struktuře, jakou potřebují zaměstnavatelé," řekl Dlouhý v Seči v exkluzivním rozhovoru pro Deník.

Dotkl jste se problému, ve kterém ale Pardubický kraj patří mezi ty nejprogresivnější v Česku. Podporuje především učňovské technické obory, o které v minulých letech nebyl zájem, nebo zapojuje do spolupráce se školami i zaměstnavatele.
Toto vnímám dobře a cítím tu velkou šanci i pro Hospodářskou komoru. Třeba v Rakousku a dalších zemích jsou tamní komory schopné udělat krátkodobou, zhruba tříletou predikci toho, jaké síly podnikatelé potřebují, přičemž těmto požadavkům se poté podřizuje i nábor nových studentů.

Před rokem, kdy jste byl čerstvě ve funkci prezidenta komory, jsme tady mluvili o tom, že jedním z Vašich největších cílů je centralizace a integrace komory. Podařilo se Vám to?
Podařil se nám určitě zvýšit význam komory. Jsme váženým partnerem vlády, jsme u slyšení zákonů ve sněmovně. Na druhé straně z hlediska centralizace jsme moc nepostoupili, cítím tu rezervu ze strany jednotlivých krajů. Z hlediska jakési neformální centralizovanosti se ale mnohé už povedlo.

Pomohlo by růstu prestiže komory povinné členství všech podnikatelů?
Když se ptáte na B, musíte si nejdříve odpovědět na A. Otázka totiž souvisí s tím, jak se budeme dlouhodobě financovat. A když v Česku řeknete slovo 'povinně', musíte zároveň říct, co za to nabízíte. A to nejen členům komory, ale i nečlenům. A pak teprve můžeme mluvit, jak podnikatele integrovat.

Vladimír Dlouhý
* 61letý ekonom a politik, bývalý místopředseda ODA, v letech 1989 – 1992 ministr hospodářství ČSFR, v letech 1992 – 1997 ministr průmyslu a obchodu ve vládě Václava Klause. Před rokem 1989 členem KSČ

* Po odchodu z politiky se pohyboval v soukromé sféře. Hovoří pěti jazyky. V květnu 2014 byl zvolen prezidentem Hospodářské komory ČR

* Chtěl kandidovat i v předloňské volbě prezidenta republiky. Kritici mu nyní vyčítají, že jeho podpora elektronické evidenci tržeb je výměnným obchodem s ministrem financí Andrejem Babišem, který mu za to měl slíbit podporu  při volbě prezidenta v roce 2018. Toto obvinění Dlouhý odmítá

Ale zatím jste myšlenku povinného členství nezavrhl?
Nezavrhl, ale v současné době ho není možné zavést.

Ani výhledově?
Ani výhledově.

Hlavní téma posledních týdnů je elektronická evidence tržeb. Svým kladným stanoviskem k ní jste řadu podnikatelů poněkud nadzdvihl ze židle…
V obecné rovině elektronickou evidenci tržeb podporuji, je to za krok správným směrem. Důvodem není ani tak výběr daní. Nás jako komoru trápí spíše to, že pro podnikání nejsou rovné podmínky. Pokud platí, že v některých oborech nejsou placeny daně a odváděny odvody, tak  je tady něco špatně. Odlišný názor vůči ministerstvu máme v některých dílčích věcech. Udělali jsme si takový interní průzkum mezi našimi podnikateli a zpětná vazba ukázala konkrétní obavy. Podnikatelé  tápou ve výběru technického zařízení, nevědí, co si vlastně mají koupit. Podle našich členů by také měla by být delší doba náběhu elektronické evidence tržeb. Ministerstvo chce tři měsíce, podnikatelé by si přáli šest až 12 měsíců.  Za směšně nízkou je také všeobecně považována plánovaná úleva na daních ve výši pět tisíc korun… V každém případě elektronická evidence tržeb není samospasitelná, ale je to první krok, jak uvažovat o snížení celkového zatížení práce v Česku.

Můžete představit výsledky zmíněného průzkumu komory?
Zúčastnilo se ho 1500 respondentů. Padesát dva procent je k elektronické evidenci nedůvěřivých, ale 48 procent ji chápe pozitivně. A jen 36 procent chce, abychom jako komora byli jednoznačně proti elektronické evidenci tržeb. Většina našich členů tedy říká ano a stále častěji zároveň zaznívá názor o potřebě narovnání podnikatelského prostředí.

Hlavně malí živnostníci ale elektronickou evidenci tržeb odmítají. Jeden můj známý, který provozuje malý bar, razí tezi –  já po státu nic nechci, daně mu platím, tak ať mě s ničím neotravuje.
Tak mu vyřiďte, že třeba v Chorvatsku, kde elektronickou evidenci tržeb zavedli už dříve, dnes podnikatelé ani neregistrují, že je mají, že by je to nějak zatěžovalo. Berou to jako samozřejmost.

Na závěr bych měl otázku, která se Hospodářské komory bezprostředně netýká: Co říkáte na současné problémy Evropy s muslimskými uprchlíky?
Ale to se nás hodně týká, každý příliv imigrantů mění trh. Nechci tady rozvíjet sáhodlouhé teorie, rozumím tomu, že teď primárně se jedná o složitý sociální problém… Migranti mohou pracovní trh  negativně narušit, to určitě. Na druhé straně ale z dlouhodobých analýz migračních vln v USA nebo poválečné Evropě vidíme, jak to ekonomice pomohlo. Pokud nyní v Evropě bojujeme s pomalým růstem produktivity práce, v případě, že je pozitivně vtáhnete do pracovního procesu, vede to dlouhodobě – ne za jeden nebo za tři roky – ke zvýšení produktivity a konkurenceschopnosti. Který z těchto dvou faktorů převáží, jestli ten pozitivní, nebo negativní, to nyní nevíme.

Vy tedy z hrozby masového exodu uprchlíků z jihu do Evropy nejste zděšen?
Rozhodně nepatřím mezi ty Čechy, kteří vnímají jenom ta negativa.