Pokud o víkendu ANO pozici uhájí, mohl by mít kraj první hejtmanku v historii. Jeho kandidátku totiž vede Klára Dostálová, nynější náměstkyně ministryně pro místní rozvoj.

Je potřeba co nejdříve stavět D11 na Jaroměř a dále k Trutnovu a hranicím s Polskem. Jak to chcete zrychlit?
Mám v rukou detailní plány ŘSD, které jednoznačně potvrzují, že stavba D11 na prvních dvou úsecích bude zahájena v příštím roce. Role kraje je hlavně ve striktní komunikaci a lobování v pozitivním slova smyslu tak, aby se strategické silnice zahájily co nejdříve a byly na ně vyčleněny finanční zdroje.

Bude krajská vláda pod vaším vedením podporovat také veřejnou dopravu?
Dopravní obslužnost je jednou z našich priorit. Tendr na autobusovou dopravu se nepovedl a bude ho muset řešit nové vedení. Není mi jasné, proč náš kraj má nejnižší sazbu na kilometr v ČR. V tendru je potřeba zohlednit v rámci vícekriteriálního hodnocení nejen požadavky kraje na kvalitní dopravní obslužnost, ale také sociální aspekty. Je potřeba jednat s vládou o uvolnění financí  tak, aby byla zachována kvalitní a efektivní dopravní obslužnost.

Jako náměstkyně ministryně pro místní rozvoj prý musíte mít prověrku NBU na tajné. Máte ji?
Bezpečnostní prověrkou na stupeň „tajné" jsem procházela celý rok 2015. Prověrku, která je potvrzením o absolutní bezúhonnosti, jsem získala v roce 2015.

Jak chcete řešit nedostatek zdravotníků? Třeba v Broumově chybí pediatr.
Určitě budeme podporovat motivační pobídky, a to nejen finanční přímo pro lékaře, ale i pomoc s vybavením ordinace nebo platem sestry. Zároveň je potřeba efektivně nastavit řízení krajských nemocnic. Odborníky, jako je třeba šéf krajské záchranky Jirka Mašek, na kandidátní listině  máme.

Jaký máte názor na uprchlíky?
Odmítám kvóty. Je potřeba zachovat suverenitu našeho státu. Určitě se musíme bránit ekonomickým migrantům. Na druhou stranu nemám ráda, když někdo o Češích říká, že jsme nesolidární. Vždy, když se ve světě něco stalo, byli jsme první, kdo přispěchal s pomocí. Pokud v ČR  budou hledat útočiště lidé, kteří skutečně prchají před válkou, budou vděční za naši pomoc a budou respektovat naše kulturní hodnoty, určitě jim rádi pomůžeme. V žádném případě nebudu podporovat vměšování jiných kultur bez respektu k našim hodnotám a pravidlům.

Jaký je váš názor na zdravotnický holding?
Spolu s panem vicepremiérem Babišem jsem navštívila nemocnici Náchod. Informace od zaměstnanců nás nadzvedly ze židle. Rozhodně budu zdravotnický holding řešit. Vnímám ho jako servisní organizaci, nikoliv jako organizaci, která o všem rozhoduje. Strategická rozhodnutí musí dělat kraj.

Jak byste řešila přestavbu náchodské nemocnice?
Je nutné nyní připravit plán B tak, aby rekonstrukce nemocnice byla co nejdříve zahájena. Nemocnici hrozí zavření od hygieny, a tudíž, pokud se nepovede ani třetí tendr, bude mojí snahou rozdělit zakázku na menší celky a rekonstrukci realizovat postupně. To je jediná rychlá cesta.

Kompletní znění on-line rozhovoru si můžete přečíst v tomto odkazu.