Jedná se mi zejména o to, že v tomto zákoně je neprávem uváděna a finančně zvýhodněna církev, která nesplňuje podmínku registrace dle tohoto zákona, a sice registraci v České republice od roku 1948 do 1. 1. 1990.

Jedná se o „Luteránskou evangelickou církev a.v." v ČR. Datum její registrace je 19. 1. 1995 a byla jí přiznána finanční náhrada ve výši 113 828 324 Kč. Dále je v tomto zákoně krajně podezřelé vyrovnání s církví „Apoštolská církev", která byla zaregistrována v roce 1989 a byla odškodněna ve výši 1 056 336 374 korun.

Souhlas s vrácením zabaveného majetku

Chci poukázat na tyto skutečnosti a také na ně chci reagovat způsobem uvedeným na konci mého článku. Samozřejmě souhlasím s navrácením majetku, který jim byl zabaven, a na který mají evidentně nárok a je prokazatelně církví. V čem ale vidím skutečný problém…

Církve neustále operují tím, jak jim komunisty bylo znemožněno po zabavení majetku provozovat svojí činnost a také podnikání. Na tomto základě jim byly schváleny finanční kompenzace a také jsou propláceny. Ale jak se stát zachoval k těm tisícům zemědělců, živnostníků a podnikatelů, kterým také komunisté po roce 1948 zabavili majetky  a znemožnili podnikání? Jaké finanční kompenzace dostali za zmařené podnikání? To víme všichni, nedostali téměř nic. V lepším případě jim byly navráceny prázdné a zpustošené objekty.

Z jakého důvodu upřednostňuje tento zákon církve před ostatními? Proč mají být církve osvobozeny od daní dle tohoto zákona a proč je stát bude ještě 17 let podporovat finančně v jejich činnosti?

Chování církví jako za vlády feudálů

Žijeme v 21. století, ale církve, zejména římskokatolická, se chovají jako za vlády feudálů. Jaké je vlastně v dnešní době poslání církví? Vždyť sám papež František nabádá církve k pokoře a návratu ke službě lidem. Ale jak se chová naše římskokatolická církev? Jejím charakteristickým a stále stejným rysem je chamtivost po majetku, ke kterému v minulosti přišla způsobem  všem známým.

Proč katolická církev, která dostala největší finanční vyrovnání 47,2 miliardy korun, neučiní pokání a neřekne: „Ano, dostali jsme víc než dost, tak nebudeme tolik lační po kulturních památkách, které jsou buď Národní kulturní památkou nebo památkou UNESCO. Darujeme tyto památky státu, který se o ně dodneška stejně stará." Ale to je jen pouhá utopie. Může se totiž v budoucnu stát, že církve nebudou tak úspěšně hospodařit se svým majetkem a pak mohou tyto kulturní skvosty nenávratně zmizet nebo změnit majitele.

Chce podat stížnost na chyby v zákoně

Proto mi leží na srdci tento nespravedlivý zákon, který prosadila Nečasova vláda proti vůli většiny národa. Naskýtá se otázka, co se s tím dá ještě dělat. Já chci učinit následující akci: Chtěl bych podat stížnost k Ústavnímu soudu na již uvedené chyby v zákoně. Ovšem jako občan mohu dle platné legislativy podat stížnost pouze právní cestou, ale jakožto obyčejný důchodce na to finančně nemám.

Proto se i touto cestou chci obrátit na vás, kterým není lhostejné, jak stát hospodaří s našimi penězi. Pokud můžete, podpořte mě finančním darem, abych se mohl pustit do boje za spravedlnost.

Děkuji předem a doufám, že nedopadnu jako Mistr Jan Hus.

František Zborník (Pražská 119, Chlumec nad Cidlinou; č. ú.: 107-5523320217/0100)