V naší společnosti se již drahnou chvíli mluví o tak zvané informační gramotnosti, s níž za některými zeměmi Evropské unie značně zaostáváme. A pak se stane cosi, čemu člověk lačnící po informacích uvěří jen stěží.

Ministerstvo vnitra chce zrušit program internetizace knihoven, tedy odstřihnout šňůru financování internetu biblioték v České republice. I když se v současnosti šetří, kam jen oko pohlédne, tak krok ministerstva vnitra mi přijde poněkud zvláštní, a to volím hodně delikátní způsob vyjadřování. Pro nemalou skupinu lidí je internet ve vesnických knihovnách a malých městech, a jsou to často sociálně znevýhodnění občané, jedinou možností, jak se dostat k internetovému připojení a informacím vůbec.

A tak namísto informační gramotnosti budou mnozí občané státu čelit informačnímu šumu a džungli. Šetřit se musí, ale je nutné se vracet zpátky na stromy?

ČTĚTE TAKÉ:
Zejména malým knihovnám hrozí zavření kvůli internetu