Každá společnost, která se ráda nálepkuje jako kultivovaná a civilizovaná, by měla být prosta generalizování, paušalizování a vůbec házení rozmanitých kategorií do jednoho pytle. Když se například řekne, že jakási etnická skupina neplatí nájmy, nepracuje, krade a nepodílí se na chodu státu, nebo že jiná menšina na našem území s sebou přináší nezpochybnitelné zlo v podobě těžko přizpůsobitelných norem, nepřijatelných způsobů uvažování a extremistického smýšlení, neznamená to zpravidla nikdy, že všichni členové dané skupiny jsou stejní a páchají či konají obdobně. Může například úspěšný podnikatel, který si i po mravní stránce vede slušně, za to, že jeho bratr je gauner, zloděj a kriminálník nejtěžšího kalibru? Mohl by tento podnikatel být pranýřován třeba za skutečnost, že jeho otec byl za minulého režimu prokurátor, který posílal lidi na smrt? Jistě že ne. A tak je dobré, i kdyžnáročné a únavné, tříbit. Samozřejmě, jednodušší zůstává pojmenovat vše jednou pakáží, že?