Věra Jourová, evropská komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů:
ISSS si vybudovala renomé, které přesahuje hranice regionu či naší republiky. Jsem ráda, že nejsem první členkou Evropské komise, která se konference zúčastní. Zároveň ani nejde o mou první účast - bude pro mě zajímavé navázat na mé vystoupení z roku 2014 uvedením do širší, evropské dimenze.

Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj:
Tato konference představuje jedinečnou platformu, na které může státní správa prezentovat veřejnosti své nejnovější poznatky a inovace z oblasti elektronické podpory vedení státní správy a samosprávy. Jde o jednu z nejvýznamněji podporovaných oblastí nejen ze strany Vlády ČR, ale i ze strany evropských institucí.
Za Ministerstvo pro místní rozvoj na konferenci představíme například Integrovaný regionální operační program, v jehož rámci běží důležitá výzva pro budování modernější infrastruktury eGovernmentu. Ten je v současnosti důležitým nástrojem, který poskytuje všem uživatelům možnost přehledného 
a transparentního pole pro správu veřejných zájmů. Digitalizace je jednou ze stěžejních agend Evropské unie a Česká republika nesmí usnout na vavřínech a musí v této oblasti i nadále postupovat progresivně. Osobně podporuji veškeré tyto aktivity. Vývoj jde totiž kupředu a my musíme nabídnout takové technologie, které budou srozumitelné a snadno využitelné pro všechny občany i pro samotné orgány veřejné správy. Očekávám nové informace a především nové impulsy pro zlepšení již funkčních zažitých systémů.

Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje:
Svět se dnes proměňuje mnohem rychleji než dřív a o světě internetu to platí přinejmenším dvojnásob. Mění se také rozsah, jakým internet zasahuje do našich životů. Týká se čím dál víc oblastí lidské činnosti. Státní správu a samosprávu si bez něj nelze představit, a proto je zcela zásadní „držet krok" s nejnovějšími trendy. Mnohdy to ovšem ukládá 
i platná legislativa. Konference ISSS má tak stěžejní význam pro všechny, kteří se v oblasti státní správy a samosprávy pohybují. Fakt, že se koná právě v Hradci Králové, je pro hostitelský kraj velice potěšující. I proto se Královéhradecký kraj na jeho konání přímo podílí.
Očekávám přinejmenším to, co od každého předchozího. Tedy především to, že nám aktuální novinky osvětlí na slovo vzatí odborníci a ze všech stran bude možno vyslechnout praktické podněty a dozvědět se i o problémech, které každodenní život přináší. ISSS je tak skvělou platformou, kde se setkávají tvůrci moderních technologií s jejich uživateli. Pro všechny je zde dostatek prostoru akcentovat své představy a požadavky a ze vzájemné interakce mohou vzejít skutečně hodnotné a prakticky použitelné inovace.

Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina:
Konference ISSS se za dobu své existence stala nejen zvučnou značkou informatizace společnosti a rozvoje e-governmentu, ale i místem cenného sdílení zkušeností mezi subjekty veřejné správy, odborníky a dodavateli technologií a služeb. Věřím, 
že i letošní ročník konference ISSS v diskusích o zcela konkrétních projektech informatizace veřejné správy posune její zavádění a prohloubí spolupráci všech aktérů, vlády, ministerstev, krajů, měst i obcí. To by měl být podle mého soudu hlavní výsledek letošního setkání.

Zdeněk Fink, primátor Hradce Králové:
Konference ISSS je bez pochyby a téměř vždy nejvýznamnější  konferencí v rychlém sledu konferencí v našem městě a nejinak tomu bude i letos.
Tematicky je roztříštěná pro široké spektrum nejen úředníků a to je také dobře. Každý účastník si najde své a spousta témat je společných. Jsem také rád, že v minulých letech, a tak jistě 
i v letošním ročníku, bylo obsahem sdělení, že IT  není všelék, ale pomocník v práci, to znamená používat, nezneužívat a nepodléhat.

Oldřich Vlasák, bývalý místopředseda Evropského parlamentu:
Konference Internet ve státní správě a samosprávě je jednou z nejvýznamnějších a největších konferencí svého druhu, která se vůbec v Evropě pořádá. Hosty této konference bývají nejenom vysocí úředníci Evropské komise, ale i ministři vlády ČR a samozřejmě 
i Parlamentu ČR. Tato platforma je nesmírně důležitá pro rozvoj celého oboru a jedinečností této konference je právě kontakt odborníků na IT a politiků všech úrovní. Nezanedbatelnou součástí jsou také specializované semináře s mezinárodní účastí, tradičně dochází i k vyhlašování nejlepších webových stránek 
a aplikací. Jsem rád, že každoročně se město Hradec Králové stává hlavním městem IT a přál bych si do budoucna, aby tato konference vždy dokázala přilákat dostatek odborníků, politiků 
a vůbec všech, kteří nechtějí ztratit krok s nejnovějšími poznatky a technologiemi v oblasti IT.