Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR:
Konferenci ISSS chápu jako jeden z nejdůležitějších každoročních momentů pro diskusi s veřejností o otázkách digitalizace veřejné správy. Užší koordinace digitální agendy už přinesla konkrétní výsledky. Máme aktualizovaný Akční plán pro rozvoj digitálního trhu, problematika e-governmentu patří mezi pět ústředních priorit. V minulém roce jsme vyhodnotili, jaké elektronické služby dnes stát a veřejná správa lidem nabízí, a budeme koncepčně pokračovat v jejich rozšiřování. Považuji to za důležitý nástroj modernizace veřejných služeb – ve zdravotnictví pomůže digitalizace zmenšit administrativní zátěž, sociální služby zase mohou být díky digitalizaci vstřícnější k občanům, Česká správa sociálního zabezpečení může být pro veřejnost srozumitelnější. Česká republika na tom v evropském srovnání není zrovna nejlépe, co se rozvoje e-governmentu týče. Doufám, že konference ISSS nám pomůže získat silnou podporu pro rychlou modernizaci a položí základní milníky široké spolupráce s odborníky z praxe, zástupci samosprávy i veřejností.

Jiří Štěpán, hejtman Královéhradeckého kraje:
Konference ISSS se koná již po dvacáté a je pro mne velmi potěšující, že se koná opět v Hradci Králové. Pro mne je tato konference vedle její vlastní náplně zajímavá i z hlediska kongresové turistiky v Královéhradeckém kraji a ve městě Hradec Králové. Věřím, že účastníci konference se do Královéhradeckého kraje vrátí i nepracovně, vždyť náš kraj má skutečně co nabídnout. Na konferenci mne konkrétně zajímá otázka archivace a digitalizace dokumentů, i z hlediska historického.

Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina:
Význam konference ISSS bez přehánění vidím v obrovském rozsahu diskutovaných témat, neutuchajícím zájmu návštěvníků a poctivé snaze posouvat věci v této oblasti dále.
Letos očekávám, že se po mých opakovaných apelech k přiblížení všech aplikací uživatelské občanské veřejnosti dozvíme, jak na tom jsme a co všechno můžeme společně s vládou, poslanci a senátory, ministerstvy, kraji, obcemi, ICT unií, iniciativou 202020 a každým, kdo má zájem, konkrétního udělat. Potom už to je třeba jen učinit!

Zdeněk Fink, primátor Hradce Králové:
Konference, která patří k nejvýznamnějším akcím svého druhu v celém regionu střední a východní Evropy a tradičně se koná v Hradci Králové, každoročně přivádí do našeho města řadu osobností politického života, odborníky na informatizaci veřejné správy i zástupce velkých firem. Pro samotné město znamená značný přínos, na dva až tři dny naplní kongresové centrum Aldis i ubytovací kapacity ve městě a okolí a využívá celé spektrum služeb. Renomovaná mezinárodní konference každoročně hodnotí dosažený rozvoj v oblasti e-governmentu a město Hradec Králové se jako obvykle podílí na organizaci a aktivně se zapojuje do programu jednání a diskusí. Na letošním jubilejním 20. ročníku konference budou zástupci hradeckého magistrátu prezentovat i některé zajímavé projekty, realizované v rámci konceptu tzv. chytrých měst. Důležitou součástí konference jsou vedle řady diskutovaných témat také osobní setkání s kolegy z oblasti veřejné správy, výměna zkušeností s řízením samospráv i seznámení s příklady dobré praxe.

Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj:
Letošní ročník je sám o sobě výjimečný už jen tím, že je jubilejní, dvacátý. Samozřejmě nesmím zapomenout i na každoroční očekávání, jaké novinky organizátoři této akce opět připravili. Konference totiž představuje jedinečnou platformu, na které může státní správa prezentovat své nejaktuálnější inovace a poznatky z oblasti elektronické podpory vedení státní správy a samosprávy. E-government je jednou z nejvíce dynamických oblastí v rozvoji veřejné správy a jde tak o hojně podporovanou oblast jak z pozice národní, tak i ze strany evropských institucí. Ani Ministerstvo pro místní rozvoj na této akci nemůže pochopitelně chybět a bude se aktivně podílet na odborné diskusi o hlavních tématech konference, mezi které patří například Smart Cities, transparentnost veřejné správy a novinky ze světa e-governmentu. Na konferenci určitě zazní i příležitosti jak získat podporu pro budování moderní infrastruktury e-governmentu a kybernetické bezpečnosti z Integrovaného regionálního operačního programu. Myslím si, že právě kybernetická bezpečnost se stane dalším tématem konference, a to vzhledem k faktu, že digitalizace propojuje globální svět a Česká republika by v těchto otázkách měla nadále zaujímat progresivní roli. Je zapotřebí, abychom měli takové technologie, které budou srozumitelné a snadno využitelné pro všechny občany i pro samotné orgány veřejné správy. Já osobně očekávám nové impulsy pro zlepšení nejen již funkčních zažitých systémů, ale i inspiraci v podobě progresivních inovací.