Znovu a důrazně žádáme o řešení severojižní průjezdnosti pěší zónou.

Je chvályhodné, že město klade důraz na pěší, MHD a cyklistickou dopravu a snaží se vytěsnit auta z vnitřního města, ale otevřením pěší zóny se potvrdilo, jak důležitá je pro obyvatele městské části Pražské Předměstí přirozená severojižní orientace.

Přerušení tohoto spojení, když někdy je doprava autem nevyhnutelná – v našem případě rozvoz dětí do spádových škol Habrmanova a Jiráskovo náměstí, ZUŠ nebo návštěva polikliniky ve Foerstrově ulici – způsobuje další zahuštění automobilové dopravy na nejfrekventovanějších místech města: v ulici A. Dvořáka při objezdu Kuklenami nebo na okruhu a Gočárově třídě. V důsledku se není co divit častému porušování zákazu průjezdu pěší zónou, jak potvrzují strážníci městské policie.

Situaci vyřeší jednosměrné zprůjezdnění z Kollárovy do Puškinovy ulice a z ulice U koruny kolem kostela do ulice Chelčického, či obousměrné zprůjezdnění jedné z těchto tras.

Podobné přerušení pěší zóny z ulice Karla Hynka Máchy přes Masarykovo náměstí se osvědčilo a nedochází tam ani ke kolizím, ani ke zvýšené frekvenci aut.

Richard Zelený, předseda KMS Pražské Předměstí
(vyřizuje J. Dršatová, členka KMS)