S moderátorkou pořadu Ladou Klokočníkovou si povídal o svých dojmech ze čtvrtečního galavečera , na kterém cenu převzal, i o svých aktivitách.

Východní Čechy jsou prý častým cílem vašich cest po České republice, je to pravda?
Na velmi stará kolena jsem zjistil, domnívaje se, že po otci jsem odněkud z Turnovska a ze Sedlčanska po matce, že jsme odtud, z východních Čech. Jeden z mých příbuzných si dal tu práci, obešel matriky a zjistil, že Jan Větvička, náš přímý předek , byl konšelem v Mezříči alias 
v Českém Meziříčí.

České Meziříčí je tedy vaší srdeční záležitostí. Je ještě nějaké místo ve východních Čechách, které máte opravdu hodně rád?
Svoji školní praxi jsem vykonával na Opočensku ve Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti, takže je to odtud sice trochu vzdálené, ale nicméně polesí Žaltman a vůbec pohoří Žaltman, Malé Svatoňovice, je určitě takovou tou mojí záležitostí.

Chtěla bych se zastavit u vašich rozhlasových Dobrých rán. Dříve to byla Dobrá jitra…
Zjistil jsem, že zhruba Českomoravskou Vysočinou, hranicemi mezi Čechy a Moravou, prochází takzvaná izoglosa. Na západ od této izoglosy se lidé ráno zdraví Dobré jitro a na té moravské straně, na té východní, se zdraví Dobré ráno a na Slovensku vám řeknou Dobré ránko. Jsem odkojenec Nepilovské éry a Karla Tejkala a tam jsme si říkali „dobrojitrníci" a „dobrojitrnice". Proto se toho tradičně a konzervativně držím, třebaže se teď ten pořad jmenuje Dobré ráno Česko. Já osobně to Česko vynechávám, protože ten název dvakrát rád nemám. Nicméně jsem v loňském roce vydal knížku Český, česká, české Česko, která prochází celou naší republiku. Začíná v Českém Švýcarsku a pokračuje přes Český les, Český kras  a končí v Českém Těšíně. V této knížce jsem se snažil sehnat podporu v tom, jak by se měl jmenovat obyvatel Česka.

Co v rozhlase posloucháte?
Jednodušší by bylo říct, které pořady neposlouchám. Neposlouchám pořady, kam lidé telefonují nebo kdy ten moderátor telefonuje dalším posluchačům. Z hlediska autorství pořadu mi to připadá takové levné a ne každému se to musí líbit.