Kdo z ostatních lídrů, kteří letos kandidují, má podle Vás nejlepší předpoklady pro to být hejtmanem Královéhradeckého kraje?
Osobně jsem přesvědčen, že mám dostatek zkušeností tuto funkci vykonávat. Z věcí, které byly během posledních čtyř let v mé gesci se mi podařilo vyřešit problémy zoologické zahrady, zajistit mimořádně vysoký nárůst v oblasti cestovního ruchu, úspěšné a bezproblémové čerpání finančních prostředků z Evropské unie či zvýšit finanční prostředky pro poskytování krajských dotací a vyřešit transparentní systém jejich poskytování. Podařilo se navázat velmi dobrou komunikaci s vedením obcí a jejich samospráv. Jsou pochopitelně i další kandidáti.

Co chystá kraj nového v oblasti cestovního ruchu?
Kraj má od září 2013 schválenou strategii budování dálkových cyklotras v délce 330 kilometrů s předpokládaným investičním nákladem 350 milionů korun. Jedná se o čtyři úseky cyklostezek, které spadají do evropské sítě dálkových cyklotras. V současné době jsou provedené studie na všechny tyto trasy. Zpracovávají se vyšší úrovně projektové dokumentace a předpokládám jejich výstavbu do roku 2020. K tomu máme již dva roky vyhlášený dotační program na podporu výstavby cyklostezek, které budou navazovat na tyto dálkové cyklotrasy. Právě cykloturistika je velmi vyhledávanou oblastí cestovního ruchu, mimo to slouží i pro dopravu do školy či zaměstnání a samozřejmě aktivní využití volného času: především je bezpečná.
Podařilo se nám také zvýšit aktivitu destinačních společností v našem kraji a jejich činnost budeme nadále podporovat. Významně se snažíme podporovat příhraniční spolupráci v oblasti cestovního ruchu, s Polskem.

Jak hodnotíte současnou ZOO ve Dvoře? Jste spokojeni s návštěvností a s její propagací v ČR?
Zoologická zahrada ve Dvoře Králové, jejíž řízení spadá do mé gesce, zaznamenala v posledních letech velmi mnoho kvalitativních změn ve všech oblastech. Její návštěvnost se zvýšila ze 320 tisíc v roce 2012 na 496 tisíc návštěvníků v roce 2015 a letos významně překročí půl milionu.
Za významné považuji obnovení spolupráce s Evropskou asociací zoologických zahrad a akvárií(EAZA), obnovení dobrých vztahů s významnými zoologickými zahradami. Letos oslavila zahrada 70. výročí svého vzniku. Při této příležitosti se zde před dvěma týdny konala výroční konference Euroasijské asociace ZOO, které se po dva dny zúčastnil i prezident EAZA. Minulý pátek bylo safari vyhlášeno ministerstvem kultury za kulturní památku, je desátým nejnavštěvovanějším místem v České republice a nejnavštěvovanějším v kraji a ve východních Čechách. Dvorská ZOO má připraven rozvojový program na několik let dopředu, který Královéhradecký kraj podporuje.

Kompletní znění on-line rozhovoru si můžete přečíst V TOMTO ODKAZU.