„Hrdá jsem na to, že jsem se aktivně podílela na zákonu o veřejném ochránci práv, který se po mnohaletém úsilí podařilo prosadit. Vždy, když přednáším studentům na téma parlamentní demokracie, tak zmiňuji, že vedle tří  piliřů demokracie  – moci zákonodárné (parlament), výkonné (vláda) a soudní přibyl další pilíř, a to je právě veřejný ochránce práv. Dalším mým osobním návrhem, který se realizoval, bylo navrácení majetku bývalých lesních družstev obcím. Pak to byly samozřejmě návrhy podané společně poslanci  našeho poslaneckého klubu. Těch bylo opravdu hodně, zmíním zejména zákon o omezení poslanecké imunity a zákon o přímé volbě prezidenta.

Hrdá jsem i na to, že jsem pomohla mnoha menším obcím s jejich rozpočty. Sama z malé obce pocházím a vím, že právě zde mají starostové a občané mnohdy větší problémy než obyvatelé a starostové větších obcí a měst.  Ať již jde o příjem z daní pro obec nebo finanční kvótu, která se počítá právě z počtu obyvatel.  V tomto mají větší města a obce výhodu. Jsou více vidět i slyšet. A jak jsem pomáhala?  Když se „ porcoval medvěd" ze státního rozpočtu, snažila jsem se, aby se finance dostaly  i k menším obcím. Takto jsem například pomohla Dřevěnicím na Jičínsku: přispělo se na zlepšení sportovního areálu, na rekonstrukci místní školy i na víceúčelový dům. V Třebechovicích pod Orebem jsem zajistila finance na opravu venkovního pláště základní školy a přístavbu domova důchodců, v Kopidlně na výstavbu učeben a jídelny ZŠ, v Pecce na Domov s pečovatelskou službou, ve Dvoře Králové nad Labem  dotace pro ZOO, kruhový objezd  a rekonstrukci  základní školy R. A. Dvorského, v Novém Bydžově pomoc při  plynofikaci města  a dotace na zastřešení a rekonstrukci sportovišť, v Předměřicích dotace na víceúčelovou sportovní halu a mohla bych pokračovat.  Hradec Králové není malá obec, je to naše krásné město, proto  zmíním, že spolu s poslancem Kafkou jsme získali finanční prostředky na postavení sportovní haly v Třebši.  Takže z „porcování medvěda" jsem pro náš kraj získala asi 300 miliónu korun. Škoda, že ho pan Kalousek zrušil, zřejmě proto, aby bylo na výdaje pana ministra Drábka na S karty, Promopro, letadla Casa a církevní restituce. To vše se pohybuje v miliardových částkách, obcím by stačilo mnohem méně.

Skutečným bonbónkem bylo získání finančních prostředků na celkovou rekonstrukci a přístavbu základní školy v Rokytnici v Orlických horách, kterou se mi podařilo zařadit jako akci přímo do státního rozpočtu v částce asi 150 mil. Kč., tedy mimo „porcování medvěda".

Je reálný předpoklad, že ve Sněmovně budete pracovat i v dalším volebním období. S jakými prioritami se zapojíte do její práce?

Ráda bych se opět věnovala lidským právům, které se dotýkají všech oblastí života, počínaje např. právem na vzdělání, přes právo na kvalitní zdravotní péči, právo na práci, právo na důstojný život občanů atd. , jak je uvedeno v Listině základních práv a svobod, která je součástí Ústavy ČR.  Lidskými právy, projednáváním zákonů přidělených organizačním výborem a ještě peticemi se zabývá Petiční výbor, jehož jsem byla předsedkyní. K peticím, které podepsalo více než deset tisíc petentů, jsem svolávala veřejná slyšení, kam byli zváni petenti, příslušní ministři či jejich náměstci. Peticemi s největším počtem podpisů byly například  petice za uzákonění přímé volby starostů, primátorů, hejtmanů a prezidenta (100 439 podpisů), petice proti nespravedlivé důchodové reformě a za odchod vlády Petra Nečase (90 782), petice za zachování současné nemocniční sítě (63 260), petice Zastavme devastaci naší země (30 217), petice proti církevním restitucím (41 223), z našeho kraje petice proti technologii těžby břidličných  plynů (26 307) a další.  K posledně zmíněné petici přijali poslanci našeho výboru usnesení o zákazu průzkumu a těžby břidličných plynů na území ČR a následně k tomu vznikl příslušný zákon.

Celkem bylo v minulém volebním období projednáno ve veřejném slyšení 25 peticí se 625 699 podpisy, celkově jsme se  zabývali 124 peticemi. Petiční výbor je zkrátka výborem s nejužší vazbou na občany, tam se lidé potkávají, tam řešíme jejich problémy.

Jsem ráda, že jsem pracovala právě v tomto výboru, ale chtěla bych opět pracovat v podvýboru pro dopravu a systematicky se věnovat  dostavbě dálnice D11/R11 a pro naše město tak důležité rychlostní silnici R35. Proto vzniklo Sdružení pro výstavbu D11 a R35, které pořádá v pondělí 21. října od 15. hodin v KD Střelnice v Hradci Králové veřejné slyšení k těmto pro náš kraj a město významným komunikacím. Všichni jste srdečně zváni.

Jak by zněla odpověď na otázku lidí, kteří se 25. nebo 26. října budou chystat do volebních místností: Proč by vám měli dát hlas?

Naše země je po sedmi letech vlády pravice v nedobrém stavu. Výsledkem je stát, který neplní své základní funkce a občanům místo pomocné ruky spíš nastaví nohu. To chceme změnit. Naším cílem je prosazení dobře fungujícího státu, ve kterém se bude občanům dobře dařit a za své daně budou dostávat kvalitní veřejné služby.

Naše závazky:

•    Nastartujeme hospodářský růst a tím vytvoříme nová pracovní místa
•    Prosadíme valorizaci důchodů a postupné zvyšování minimální mzdy
•    Zajistíme kvalitní zdravotnictví bez poplatků a školství bez školného
•    Zavedeme přiznání původu majetku

Sociální demokracie je tu s Vámi a na Vaší straně. S námi váš hlas nepropadne.

Proto přijďte k volbám, volte číslo 1 – sociální demokracii, která vám přináší změnu a naději.   (PR)