Zahraniční pobyty jsou pro jejich frekventanty nezaplatitelnou zkušeností. Není totiž k zahození mít možnost srovnávat. Ano, třeba srovnání s naší alma mater, domovskou univerzitou, a systémem vzdělání nabízí mnohé. Každý Čech, který jednou vyjel do zahraničí studovat, byl účasten termínu, jenž se nazývá „kulturní šok“. Být vystaven odlišné mentalitě, kultuře, zvyklostem a odlišné životní úrovni zprvu nemusí být snadné. Ve finále však tyto jednotlivosti vytvářejí bohaté spektrum detailů, které zpravidla napomůžou v příštím směřování. Ať už jde o obohacený profesní životopis nebo vnímání jemností a rozdílů. Zkrátka mít možnost přivézt do domovské země věci, které tam kdesi jsou a zde chybí. A vůbec, kdo z mladých nevyjede na zkušenou do ciziny, je pecivál.

ČTĚTE TAKÉ: