Paní Jechovou by tak jistě nepotěšilo, že kromě stadionu nedostane komentovanou prohlídku u Velkého náměstí, lávky přes Labe a nově ani i u staveniště tělocvičny na Pouchově, které opustil dělníci poté, co se zjistilo, že projektant nepočítal se zdejší spodní vodou. A kdo za to může?

Ve městě nad soutokem Labe a Orlice se stalo již takovým nešvarem, že za všemi vysněnými, ale neexistujícími vizemi, se hledá viník všude možně. A většinou se nenajde. A je jasné proč. Zatímco jiné soukromé společnosti, které ve městě staví, a staví v termínu, mají ve svých řadách alespoň jednu uklízečku Máňu, která jim řekne, že je vše směroplatné, tak v Hradci tato Máňa chybí. I proto by se mělo zdejší vedení zamyslet a vydat ke všem neuskutečněným projektům inzerát na jednu schopnou uklízečku, která by ji ještě před vypsáním soutěží či prozkoumání projektové dokumentace dokázala říct: „Ano, tohle můžete podepsat a takhle je to směroplatné.“ Sice by vylezla jako deus ex machina ze skříně, ale zase je lepší, když ze skříně vyleze jedna Máňa, než stohy neuskutečněných projektů a smírčích řízení.