Lukáš Gilányi, Laxus, pomoc pro uživatele drog
:
Vzhledem k tomu, co se odehrálo, mi slova Bárta, funkce, morální a setrvat nejdou moc dohromady. Takže by měl určitě odejít. Ale na druhou stranu – nebyl by první ani poslední, který by i přes zjevné důvody k odchodu v politice zůstal. Takových elitních reprezentantů máme dost a zdá se, že dokážou na své kiksy rychle zapomínat. Ani veřejnosti to asi nevadí, když je schopna volit pořád stejné party. Ještě nějaký ten rok potrvá, než si politici ukojí své finanční a mocenské zájmy a budou schopni vnímat i morální hlediska.

Ivan Šenk, kastelán Hrádku u Nechanic:
V tomto ohledu je pro mne odpověď naprosto jednoznačná: okamžitě složit funkci poslance! A nejen on, ale i všichni poslanci, kteří jakýmkoli nemorálním činem poskvrnili poslanecký mandát. Vždyť to je přece  obrovská zrada na voličích! Copak jim někdo dal hlas, aby se takto chovali? Jistě nikdo rozumný. Ale to je ta daň za to, že i nové parlamentní strany si musí ochutnat tu moc. Vzpomeňte si na Sládkovce…  No, je mi někdy 
z chování některých politiků
s těžkými příznaky paranoie velmi, velmi smutno.

Ema Hubáčková, operní pěvkyně:
Co je morálka? Nepsaná pravidla a principy slušného, etického a mravního jednání 
a chování, jejichž porušení nelze právně vymáhat a trestat. Je to přesvědčení o tom, co dělat nemám, i kdyby to všichni ostatní dělali. „Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim“.  Morálka a výklad práva by měly být v souladu. Mnoho lidí individuální i kolektivní morálkou pohrdá. Principy mravního jednání jsou jim naprosto cizí, úmyslně je nedodržují, anebo si jich prostě nejsou vědomi, nerozumí jim,  nejsou v nich vychováni. Morálního řešení jsme se nedočkali v řadě kauz, proč by to mělo být v této jinak?

Pavel Bradík, bývalý hejtman kraje:
Nejprve naprosto jednoznačně na druhou část této otázky – ne není to morální. Teď  k té první části. Pokud se podívám na stav tzv. reprezentace naší společnosti v parlamentu, bylo mně vcelku naprosto jasné, že pan Bárta tak jako každý před ním a bojím se, že i po něm, řady poslanců neopustí. Proč v té přehršli zákonů nejsou zákony takové, které říkají jasně, že mají odejít poslanci, kteří byli zvoleni za určitou stranu, podlehli vábení nějaké jiné a v parlamentu zůstávají. Proč mají nejširší imunitu v Evropě ? Proč  to či  ono.V takovém prostředí se pak pan Bárta zachoval dle jejich pravidel. Takže odsuzuji to, ale nedivím se.