Ochrana spotřebitele je nezpochybnitelná priorita. Zemědělci i potravináři mají zájem v tomto směru maximálně spolupracovat. Od novely proto očekáváme mimo jiné zjednodušení a lepší orientaci v oblasti, zároveň i jasné vymezení kompetencí či odstranění duplicit.

Systém kontroly má Česká republika v základech dobře a dlouhodobě zpracovaný. Veškeré evropské potravinové aféry vznikly mimo naše území s výjimkou aktuální kauzy s pančováním alkoholu. Zasvěcení ovšem na tento problém upozorňovali dlouhodobě, stát však nekonal a černý trh s alkoholem renomé naší republiky výrazně poškodil. Na základě tohoto příkladu je třeba přijmout zásadní závěr. Sebelepší normy a předpisy samy o sobě nic neznamenají a neřeší. Stát musí především na jejich základě konat a před problémy nesmí zavírat oči.

Novela je zpracována v souladu s ideou Evropské unie o zajištění maximální bezpečnosti výroby potravin, ochrany a informovanosti spotřebitele. Doprovázet ji bude úprava všech navazujících legislativních norem a předpisů. Riziko v této souvislosti spatřujeme – jako v mnoha dalších směrech Společné zemědělské politiky – v nárůstu administrativy. Nedovolme zavádění „opatření pro opatření". Zůstaňme v mantinelech požadavků legislativy EU.

Součástí řešení nešvarů v oblasti produkce a nakládání s potravinami by měla být i účinná podpora českých výrobců kvalitních potravin. Vedle kladného ekonomického efektu vidím v podpoře českých producentů právě velmi vysokou míru záruky kvality a tedy i zdraví.

Jan Veleba, nezávislý senátor a prezident Agrární komory ČR