Bylo pevné, lahodilo oku a že přestalo být účelné? Při dobré vůli by se náhradní využití našlo. Splňovalo tím pádem antické atributy architektury.

Královéhradečtí radní, v čele s Pospíšilem, pošlapali veškeré estetické hodnoty, znevážili práci předků a znemožnili turistům podnikat kulturně naučné procházky po šancích.

Město se zadlužilo a armádní přebytek odkoupilo jenom proto, aby jej hned zbouralo.

Na místě festovních kavalírů si od nějakého Pražáka Kotěry nechalo vystavět subtilní budovy ve frivolním stylu dekadentní secese.

Korunu tomu všemu nasadil další přivandrovalec Gočár, který nabyl dojmu, že se město dá naplánovat pomocí kružítka a příložníku. Navíc nectil vojenskou tradici města. A na kdejaké volné místo naflákal funkcionalistické krabice.

Že se vyjadřuji k věci, které nerozumím?

A nebyla většina podpisů pod nátlakovou peticí za zachování vily Aničky také jen laickým výkřikem?

Vraťte mi hradby!

A možná i jeskyni…